Betingelser ved Sjælland Rundt På Indersiden '24½' - 20-21. juni 2020
Her vises kopi af information omkring Covid-19 versionen af Sjælland Rundt På Indersiden, der blev offentliggjort ifm. opslag 'SRPI i Covid-19 udgave', 27. april. De endelige sejlads-bestemmelser findes nederst på 'forsiden af SRPI 2020'. Vi trænger vist allesammen til at få lidt saltvand i håret, og frisk luft på kinderne. 
 
Der har været gode kræfter i gang, så vi kan gennemføre SRPI 2020 i en begrænset "Covid-19 udgave" i stedet for det 25-års jubilæum, der ellers var annonceret.
 
Feltet bliver nok ikke så stort, som det plejer, men mange deltagere har fortalt, at Sjælland Rundt På Indersiden er årets sejlads, og flere ønsker at sejle SRPI på sundhedsmæssig forsvarlig vis.
  
Vi skal naturligvis overholde alle myndighedskrav, samt lokale begrænsninger i sejlklubberne langs banen - det siger sig selv. 
 
Her kan du læse om den planlagte "SRPI 24½": 
 
Generelt
Det gode ved sejladsen er, at der startes forskellige steder på ruten, og at du kan sætte besætningen med så få gaster som muligt, sejle med din familie, eller vælge at sejle solo. 
For deltagelse i den begrænsede "Covid-19 udgave" betales et symbolsk beløb på 100,- og får en speciel stander. Der tilmeldes som man plejer. 
Vi skal sejle med behørig afstand og fælles respekt for hinanden. Alt socialt samvær mellem besætningerne er sløjfet - man må hygge sig med egen besætning, på egen båd.

Sejl med så få ombord som muligt
Hvis besætningen består af den nærmeste familie, eller personer man i det daglige omgås, kan banen sagtens sejles på betryggende vis. Omkring halvdelen af bådene plejer at sejle SingleHand eller DoubleHand, hvilket er helt uproblematisk, ligesom familier kan sejle med tre eller flere ombord. 
Vi håber, der åbnes op for at både med flere besætningsmedlemmer, fra forskellige husstande kan deltage. I så fald anbefales, at der sejles større både med adskilte kahytter. Medbring eventuelt et festival-telt til at slå op for natten, hvis besætningen ikke bor sammen.  

Overnatningshavne
Konceptet med anbefalede overnatningshavne må opgives i år - det er bedre, hvis bådene spredes over flere havne - f.eks. ved at nogle overnatter i Kulhuse i stedet for Lynæs, eller i Jyllinge i stedet for Marbæk. Det er også en oplagt mulighed at overnatte ved én af de mange turbøjer fra Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere. 
For at undgå større forsamlinger, sørger vi ikke for adgang til klubhuse eller grillfaciliteter. Uanset om forbuddet mod forsamlinger over ti personer måtte blive lempet, anbefales at deltagerne hygger sig på eget skiv, og medbringer en grill - eller måske en gryderet til blusset i båden. 

Præmieorgiet udgår og deltagergebyret nedsættes
Præmieorgiet udgår helt og holdent. Det vil være uforsvarligt at samles i stort tal til "præmieoverrækkelse med pral", og håndtering af præmierne ved vælg-selv præmiebordene kan medføre smitterisiko, hvis blot én sejler bærer corona-virussen. 
Der arbejdes på fremstilling af nogle flotte startstedspræmier, der kan sendes med post - mere herom senere.
Da udgifter til præmier og grill mv. på de anbefalede overnatningshavne udgår, nedsættes deltagergebyret fra 250,- til 100,- indtil 14. maj. 
 
Nye tidsfrister og vimpler
I anledning af sejladsens jubilæum er der leveret ekstra mange vimpler, i forventning om et rekordstort felt - dem gemmer vi til næste år, og bestiller et passende antal, afstemt efter antal tilmeldte torsdag 14. maj. Fredag 15. maj bestilles lidt ekstra - når de er væk, lukkes for tilmeldinger, så en konkret tidsfrist kan ikke oplyses.

Lidt om kapsejlernes målebreve
Hidtil har vi udelukkende benyttet TCC fra gyldige DH-målebreve og Klassebeviser. Gyldige kapsejladslicenser er selvfølgelig fortsat nødvendige for at deltage i kapsejlads-løbene, men:
Hvis sejlgarderoben er for stor til SingleHand, DoubleHand eller familiesejlads, kan vi beregne målet uden spiler/genakker. Hvis genoaen ønskes erstattet med en fok, skal Dansk Sejlunion ændre bådens data - det er en gratis service, når kapsejladslicensen er betalt. Mere herom senere. 
 
I øvrigt
Uanset om forholdsregler for 'udendørsidrætter uden kropskontakt i meget små grupper' lempes i større omfang end forventet, ændres ovennævnte ikke. Hellere fastholde skrappe forholdsregler, end at løbe risikoen for at overfortolke eventuelle lempelser. 
Hvis myndighederne skærper forholdsreglerne, så ovennævnte ikke kan gennemføres, aflyses uden kompensation til deltagerne. Halvdelen af et eventuelt overskud, doneres til Dansk Søredningsselskab - den anden halvdel bruges på startstedspræmier til kommende sejladser - så er pengene brugt på et par gode formål.
Tilmeldte, der har betalt fuldt deltagergebyr, kontaktes for at aftale hel eller delvis tilbagebetaling.

Dansk Sejlunion
Dansk Sejlunion opdaterer løbende deres hjemmeside om Corona-situationen, sammen med retningslinjer for kap- og tursejlads. Hold dig orienteret her...Begrænsning vedr. valg af startsted, gældende fra 12. maj:
For at holde felterne på et fornuftigt niveau frabedes tilmelding til starterne ved Kignæs og Selsø Hage, med mindre du kommer fra en havn på strækningen mellem de to startsteder; Lynæs 14, Folkebåde og Flerskrogsbåde er dog undtaget herfor.
Udenfjords både anbefales at starte fra Nykøbing, Lynæs eller Frederiksværk - så er det lettere at komme hjem igen. Lørdag sejles i Roskilde Fjord, og søndag i Isefjorden.


 
Begrænsning vedr. valg af startsted, gældende fra 1. juni:
Fra 1. juni er det, som sædvanlig, kun muligt at tilmelde sig startstedet nærmest hjemhavnen. Der er få undtagelser:
Lynæs 14 og Folkebåde kan fortsat tilmelde sig starten ved Kignæs, ligesom flerskrogsbåde kan tilmelde sig starten ved Selsø Hage. Desuden kan SingleHand sejlere frit tilmelde sig starterne ved Nykøbing Sj. og Lynæs, hvor der er flest ligesindede.  
Udenfjords både anbefales at starte fra Nykøbing, Lynæs eller Frederiksværk - så er det lettere at komme hjem igen (lørdag sejles i Roskilde Fjord, og søndag i Isefjorden).

SRPI standard bane (lille)