Sjælland Rundt På Indersiden  -  20-21. juni 2020
SRPI 2020 gennemføres i en begrænset "Covid-19 udgave", i stedet for det annoncerede 25-års jubilæum. Feltet er - ganske overraskende - lige så stort, som det plejer at være. Det skyldes nok, at Sjælland Rundt På Indersiden er 'årets sejlads' for mange deltagere - det hører vi i hvert fald tit. Uanset årsagen, er det er flot, at så mange ønsker at deltage!
 
Ændrede sejladsbestemmelser
Vi skal sejle på sundhedsmæssig forsvarlig vis, og overholde alle myndighedskrav, samt lokale begrænsninger i sejlklubberne langs banen. De vigtigste ændringer er fremhævet med gult i sejladsprogrammerne. 
 
Sikker afstand
Uanset om du sejler med dine faste makkere, familien, en enkelt ven, eller har valgt at sejle alene - eller for den sags skyld, om du sejler kapsejlads, tursejlads eller cruisingregatta - skal du sejle med sikker afstand. 
Dansk Sejlunions ’Regler for Covid-19 kapsejlads’ gælder alle deltagere, så to meters afstand mellem bådene opretholdes under sejladsen. Tillægget er tilføjet programmerne; det kan forekomme lidt indviklet for mange tur- og cruisingsejlere, men – hvis du overholder søvejsreglerne, og i god tid giver mindst to meters plads til de andre både, er du på den sikre side. 
For at hjælpe med at holde afstand - og for at sikre at forsamlingsforbuddet på halvtreds personer ubetinget overholdes - er starterne fordelt over et længere tidsrum, samt med 'pauser' uden startende både. Desuden gælder, at ingen deltager må opholde sig nærmere startmærket end 100 meter, indtil fem minutter før den fastsatte starttid. 
Anbefalingerne om at holde 1-2 meters afstand gælder også ombord. Følg vejledningerne på Dansk Sejlunions hjemmeside.
 
Lørdagens jubilæumsfest er aflyst
Det er vigtigt, at forsamlingsforbuddet på halvtreds personer også overholdes på land. Derfor er alt organiseret socialt samvær sløjfet pga. ’coronasituationen’. Medbring derfor grill, kul, og hvad der ellers behøves for at få en hyggelig aften. Følg de lokale anvisninger, hvor du vælger at overnatte, og grundigt ryd op efter dig, så vi bydes velkommen næste år.
Deltagernes uformelle sammenkomster er SRPI uvedkommende, men vi vil indtrængende bede alle følge to gode råd: 
  • Ophold dig mest mulig udendørs frem for at søge ind i klubhuse rundt omkring - de fleste byder på en fantastisk udsigt fra terasser med storslået udsigt. 
  • Hvis du kommer til et sted, hvor du er i tvivl om antal personer er ved at nærme sig halvtreds, anbefales du at slå dig ned et andet sted på området, eller på din båd. 
De fordelagtige vilkår for overnatning er der ingen grund til at takke nej til, selvom vi ikke tilbyder fri grill mv. - pr. 18. juni har Frederikssund, Herslev, Jyllinge, Kignæs, Marbæk og Orø bekræftet, at deltagere med årets SRPI-vimpel kan overnatte gratis.
Lynæs tilbyder overnatning til halv pris på de 'sædvanlige' vilkår: 
  • Halv havneafgift kr. 90- betales på havnekontoret, søndag fra kl. 8:00 til 8:30. Der modtages også betaling via MobilePay på 40 10 91 19 inden kl. 8:00 – skriv bådens navn samt pladsnummer. Ved manglende betaling opkræves fuld havneafgift plus et opkrævningsgebyr, jævnfør reglerne for gæstesejlere. 
    Kode til toiletter og bad på Lynæs Havn er denne dag 7774
Generelt for de nævnte havne gælder, at toiletter og klubhuse er tilgængelige, at sejlklubberne som sådan ikke deltager ikke i løjerne, og at gæsterne derfor selv må medbringe grillkul og lignende. Vi forsøger at få samlet flere oplysninger, for at tilskynde til, at bådene spredes over flest mulige havne - hvis det lykkes, lægges informationerne på hjemmesiden under 'SRPI nyheder'Endelig er der jo også rig mulighed for at overnatte ved én af de utallige turbøjer i Fjordlandet.

Velkommen til SRPI 24½ - et 'næsten-jubilæum' med saltvand i håret, og frisk luft på kinderne!
SRPI standard bane (lille)
Ċ
Lars Plejdrup,
19. aug. 2020 06.50
Ċ
SRPI Inderfjord,
18. jun. 2020 15.30
Ċ
SRPI Inderfjord,
14. jun. 2020 20.15
Ċ
SRPI Inderfjord,
14. jun. 2020 20.05
Ċ
SRPI Inderfjord,
14. jun. 2020 20.05
Ċ
SRPI Inderfjord,
14. jun. 2020 20.05