Sjælland Rundt På Indersiden med IF-båd 'Sparkk'

Morten Brande og undertegnede deltog med Roskilde Sejlklubs IF'er SparkkVi sejlede til Skyllebakkehavnen ved Frederikssund fredag aften og gik op i byen og spiste på et pizzaria. Udmærket mad. Derefter fyldte vi påhængsmotorens indbyggede tank og gik at hente benzin. Det blev til 9 liter i to dunke.
 

Under starten ved Kignæs lørdag kom en kæmpe pram, slæbt, henholdsvis skubbet af to slæbebåde, gennem broen og startfeltet på det mest uheldige tidspunkt. Den forstyrrede, så vidt jeg kan bedømme, starten for rigtig mange. 
Vi var kommet igennem broen 08:30 og lå lidt før vores start 09:10 nord for løbets sidste grønne mærke, startmærket, og til øst for løbets forlængelse. Der var ikke megen vind, og skulle vi lade prammen passere før vi startede, var vi kommet meget for sent til start. 
Vi startede derfor motoren og gik på god afstand foran prammen til vestsiden af løbet, stoppede motoren og sejlede tilbage mod mærket, fik en større båd til at holde sig på vores styrbords side, så vi ugenert kunne vende bagbord rundt op mod mærket, og fik således meget heldigt
startet kun 16 sekunder for sent, og samtidigt (indenfor sekunder) med en Sunwind 26, der vist fik startet en anelse tidligt, og en Lynæs 14, der nok fik startet noget sent. Vi fik spileren op, og kom i den lette vind hurtigt fri af de andre, og holdt os foran næsten helt op til Kulhusrenden. 
Den første, der passerede var 806'eren Miss Behaved, der skulle starte 7 minutter efter os, og den næste var vist nok Comfort 30'eren Karoline af Roskilde, der på spilerskæring gik forbi tæt på Kulhushavnen, hvor vores spiler - 40 meter længere ude i løbet - klyngede sig til forstaget, efter at vinden her pludselig kom forfra, eller deromkring. Vi måtte tage spileren ned. 
Karoline skulle starte 8 minutter efter os og var i den nu ret fine vind under alle omstændigheder gået forbi os. Men det er første gang, jeg har oplevet at føre feltet an, og så i op mod to timer. Vi passerede det røde mærke ved Klintebakke klokken 12:14 og blev hentet af flere af de større både, men der var stort set tomt bag os på bidevind benet ned gennem Isefjorden. Vi måtte
krydse en del gange gennem Østre løb, og det mest på fornemmelsen, da renden jo kun er markeret med et enkelt rødt mærke, som vi passerede klokken 14:15. Alt gik godt, og vi rundede Dronningedyssen kl. 15:14 og med slæk på skøderne Holbæk anduvning kl. 15:38. Turen derfra til Rønnen var også med slæk på skøderne, men efter Orø i store bølger. 
Tiden for rundingen af Rønnen fik vi ikke noteret, men vi var tilbage ved det røde mærke ved Klintebakke kl. 18:06, det kunne fra Rønnen holdes på en foran for tværs. Videre gik det mod Teglgårds Hage, hvortil vi grundet vores ringe dybgående kunne gå direkte fra det sidste (østligste) grønne mærke i Kulhusrenden. Denne Hage blev rundet kl. 18:48, og så havde vi kryds
mod Kignæs. I Frederiksværk bredningen knækkede pludselig vores bomudhal, og det tog nogen tid at få rebet storsejlet, så vi kunne sejle videre. Dermed undslap Bivian af Marbæk, en Albin Delta 31, der yndede at ligge 50 m bag os og 30 m til styrbord, lige så vi ikke kunne komme
til at vende til bagbords halse uden at skulle manøvrere bag om ham. 
Der var kraftig nordgående strøm ved Dyrnæs Hage, men vi kom fint omend langsomt igennem. Vi nåede målstregen ved Kignæs kl. 20:35:50 og måtte således vente på broåbningen kl. 21:00. Uden at have læst for godt på reglerne sejlede vi til Marbæk, hvor der plejer at være grill, men nu var der privat fest. En af festdeltagerne kunne fortælle, at SRPI grillen var rykket til Frederikssund Sejlklub, så vi vandrede over til deres klubhus, og det var ganske rigtigt her, det foregik. Vi fik grillet og fortæret de medbragte bøffer, flútes, grønt etc. og fik drukket den ligeledes medbragte flaske glimrende rødvin (Primitivo). Og vi havde det særdeles hyggeligt med Mogens Andersen og hans besætning fra Karoline.


Søndag morgen kom vi afsted klokken 08:50. Vi skulle starte fra Selsø Hage klokken 10:10 og havde således en time og 20 minutter til at nå derned. Motoren gik vældig fint og vi fik nødrepareret bomudhalet på vejen, men tiden viste sig ikke at være tilstrækkelig, så vi statede 5
minutter og 11 sekunder for sent. 
Både i Yderbredningen, og senere i Lejre Vig, fik vi problemer med Bivian, der flere gange lå og
forhindrede os i at vende frit. Til sidst sejlede han fra os, men kun for at vente på os på revet syd for Langholm, hvor han var gået på grund. Der sejlede en motorbåd rundt om ham, men det var ikke til at se, om den hjalp hem, eller om han kom fri ved egen hjælp. Men syd om sydmærket kan han ikke have været, for han kom fri mod øst, og derfra kan han i hvert fald ikke være kommet ind på grunden. Han sejlede igen fra os og rundede såvel Herslev kapsejladsbøje, Færgebrorev, Egehoved og det grønne mærke på Harken foran os, og så tabte vi ham af syne. Vi
rundede Herslev bøjen kl. 12:32, Harken kl. 13:23 og gik i mål ved Selsø Hage kl. 13:52:28. Så var der hårdt kryds tilbage i Roskilde, som vi nåede kl. 15:20 cirka.

Glimrende tur i generelt godt vejr, dog med enkelte byger og med endog meget kraftig vind i nogle af pustene, så kraftig, at vi en enkelt gang trak vand over cockpitkarmen. Det har jeg ikke oplevet før.

Poul Astrup
Sparkk
Roskilde Sejlklub