SRPI-HC - Sjælland Rundt På Indersiden for Hobie Cat

 21. marts 2015
Hobie 16, Hobie 16 SPI, Hobie Tiger, Hobie 18 og Hobie open.
Roskilde Fjord 20 – 21 juni 2015
Sejlklubberne i Frederiksund og Skovshoved samt Hobiecat Fleet 815
i samarbejde med Ildsjælene bag SRPI

INDBYDELSE / NOTICE OF RACE
Vi har nu den glæde at invitere alle Danmarks Hobiesejlere til vores hyggelige distance race; en smuk tour rundt i Roskilde fjord med sublim mad, film af sejladsen, overnatning og fantastisk Hobiesamvær.
SRPI-HC 350x600
1) Bane
Vi starter ud for Marbæk og Frederiksund Sejlklubber og sejler til stranden nord for Selsø Hage. Herfra Le mans start til stranden ved Herslev havn, hvor vi spiser frokost.
Herefter ”Le Mans start” fra stranden og sejlads tilbage til stranden nord for Selsø hage og ny start til Marbæk. I alt 30 sømil.
Vi spiser festmiddag med kølbådsejlerne i Marbæk sejlklub og overnatter i Frederiksund sejlklubs lokaler lige ved siden af.
Søndag startes nord for broen i Frederiksund og sejles til stranden ved Lynæs, hvor vi spiser frokost. Derefter Le Mans start tilbage til Frederiksund. I alt 20 sømil.
Hvis vind og vejr er til det kan banen forlænges med et ben til Rørvig.
Mere detaljeret banebeskrivelse udleveres sammen med særlige regler for SRPI, Sjælland Rundt På Indersiden, hvor mere end 100 kølbåde, flerskrogsbåde og motorbåde sejler i Roskilde Fjord og Isefjord.

2) Regler
Søvejsreglerne gælder - også, når vi møder deltagerne i de sideløbende SRPI-sejladser. 

3) Tilmelding og startgebyr
Stævnet er åbent for både juniorer og seniorer.
Tilmelding til sejladsenwww.srpi.dk/srpi/tilmelding/skema - startgebyret er kr. 250/båd.
Tilmeldings- og betalingsfristen er grundlovsdag, 5. juni 2015, men hvorfor vente så længe? 
Ildsjælene fra Isefjordkredsen, der arrangerer SRPI, udlover en lodtrækningspræmie blandt alle, der har betalt deltagergebyr senest 1. maj på SRPI's konto Reg. 9243 Konto 4577 612 051
Det er vigtigt, at du 'identificerer' betalingen med bådens navn (eller sejlnummer) - det letter den løbende afstemning af kontoen 
Tilmelding til fantastisk mad og drikke lørdag aften,  morgenmad og frokost søndag (all inclusive) kr. 350/båd  sendes til Fleetcaptain : henrietteogclaus@hotmail.com 
Betaling for forplejning indsættes senest den 15 juni på Hobiefleet 815’s konto: Reg. 1551 Konto 1607561. Husk at anføre navne, bådtype, sejlklub, sejlnummer, mailadresse og mobiltelefonnr.
 
Frokost I Barcebäck 2014
Frokost I Barcebäck 2014

4) Program
Lørdag den 20. juni
9:00 Skippermøde
10:00 Start af første sejlads fra Frederikssund til stranden nord for Selsø Hage.
Ca. 11:00 LeMans start fra stranden nord for Selsø hage.
Ca. 12:00 Frokost i Herslev Strand Sejlklub (husk at medbringe madpakke selv)
Ca. 13:00 LeMans start af 3. sejlads til stranden nord for Selsø hage
Ca. 15:00 LeMans start af lørdagens sidste sejlads til Marbæk.
Ca. 19:00 Middag i Marbæk, herefter overnatning i Frederiksund Sejlklub
Søndag den 21. juni
8:30-9:00 Morgenmad og madpakkesmøring i Klubhuset i Frederiksund
10:00 Start af 5. sejlads til Lynæs, fra Kignæs, nord for broen.
Ca. 11:30 Frokost i Lynæs.
Ca. 12:30 Start af 6.sejlads til Kignæs, nord for Frederiksunds-broen.
Ca. 14:00 Afslutning i Frederiksund Sejlklub
Le mans start 2014
LeMans start i 2014

5) Sikkerhed
Alle både skal medbringe en tændt mobiltelefon i vandtæt emballage. 
Telefonnummeret opgives på tilmeldingen.
Der vil være en følgebåd.
Hvis en båd udgår, skal følgebådene have besked.

6) Bagage
Bagage kan stå i Frederiksund sejlklub mens vi sejler.

7) Trailere, biler og cats
Biler, trailere cats kan stilles i Frederiksund havn.

8) Pointgivning
Lavpointsystemet benyttes
Hvis 5 eller flere sejladser gennemføres, kan dårligste resultat fratrækkes
 
9) Præmier
Der er præmier til alle og de uddeles til DM i Århus.
Spilersejlads fra Flakfortet 2014
Spilersejlads fra Flakfortet 2014

10) Ansvarsfraskrivning
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko (se regel 4, beslutning om at deltage). Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

11) Forsikring
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

12) Overnatning
Vi overnatter i Frederiksund Sejlklub. 

13) Yderligere oplysninger
Kan fås hos Fleet Captain Claus Engelsen, henrietteogclaus@hotmail.com

14) Følge- / filmbåd og kontakter
Følgebåd / filmbåd: Claus Juul og Claus Bethelsen,  Skovshoved Sejlklub 
Stævneleder: Claus Engelsen, Skovshoved Sejlklub
Tovholder: Christian Hangel, Frederikssund Sejlklub
Formel arrangør: Herslev Strand Sejlklub for Isefjordkredsen

PDF-version kan hentes nederst på siden


Gammelt nyt...


Ho-ho-hobie   23. december 2014 
Weekenden 20-21. juni 2015 får SRPI nok deltagelse af 10-15 Hobie 16 katamaraner med junior- og senior-besætninger.
 
16. december blev der afholdt et indledende møde i Frederikssund med repræsentanter for Hobie-klubben og SRPI-ildsjælene.
 
Der laves et specielt løb for Hobie, med udgangspunkt i Marbæk / Frederikssund. 
 
Lørdag går det mod syd (uden neutralisering) med frokost i Herslev og retur til Frederikssund, hvor der så er fælles grill i Marbæk med kølbådene, samt efterfølgende overnatning i FD's klubhus om aftenen. Distance cirka to gange 15 sømil. 
  
Søndag går det mod nord fra Kignæs med frokost i Lynæs hvorefter Hobierne sejler hjem til Frederikssund, efter målgang ved Kignæs. Distance cirka to gange 10 sømil.
 
Dermed bliver banen uden neutralisering i sejlrenderne, og uden det lange åbne stræk rundt om Orø i Isefjorden.
 
Om søndagen får Hobierne brug for noget slæbeassistance gennem broen, men der er nok nogle, der gerne hjælper med i følgebåde; og kølbådene giver garanteret også en hånd og en tovende.

Referat fra mødet 16. december findes her...
  
We wish yoi a Hobie Christmas
Julemanden sejler Hobie 16


SRPI - måske med løb for Hobie katamaraner i 2015  24. november 2014 
Christian Hangel fra Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter, har spurgt om deres Hobier må lege med ved SRPI 2015. Der kan sikkert samles et større løb, med deltagelse af udenfjords Hobie 16'ere; det er tanken at forstærke løbet med Hobier, blandt andet fra Øresund.
 
Det er en rigtig god, og spændende ide. Der er en række praktiske udfordringer - blandt andet skal vi finde ud af, hvor jollesejlerne kan overnatte. Christian har foreslået, at sejladsen deles i fire etaper, så sejlerne kan nyde deres madpakker ved pauser undervejs. En god idé - for så kan Hobierne sejle mere samlet, hvilket er nødvendigt af hensyn til sejlernes sikkerhed.
 
Der arbejdes videre med dette friske initiativ. Hvis der er tilslutning til løbet blandt Hobie-sejlerne, vil der blive udarbejdet særlige sejladsbestemmelser, der muliggør etapesejlads som skitseret.

Der arbejdes videre med det friske initiativ - følg med i SRPI's facebook gruppe, og her på hjemmesiden... 

Min Båd bragte allerede nyheden, 17/11-14...
Ċ
SRPI Inderfjord,
21. mar. 2015 01.16