Sejladsen uden tabere 17-18. juni 2006

Lørdag samledes 107 både ved ni startsteder til starten på en weekend med meget let vind og masser af sol. Det var perfekt vejr for de 14 motorbåde, mens sejlbådene sagtens kunne have brugt mere vind. For første gang i sejladsens historie fuldførte flere motorbåde end sejlbåde – det lykkedes nemlig kun for 9 kapsejlere og 2 tursejlere at komme hele vejen rundt for sejl. Den første sejlbåd udgik efter at have sejlet 4,3 sømil på godt to timer, og mange andre valgte at udgå for at mødes og hygge sig i havnene langs banen, da det lørdag eftermiddag stod klart at det ville være usædvanligt vanskeligt at fuldføre.
 
52 kapsejlende og 55 tursejlende både med omkring 500 besætningsmedlemmer var et utroligt flot fremmøde – især i betragtning af, at SRPI 2006 lå samtidig med Sjælland Rundt (SRPY) og Roskilde Havneselskabs havnefest. Havnefesten med jazzkoncert var et glimrende tilbud til de SRPI-deltagere, der kunne tænke sig at overnatte i Roskilde – der blev reklameret for havnefesten på vores hjemmeside, og nogle deltagere valgte at neutralisere i Roskilde, hvor start- og neutraliseringsmærket var flyttet helt ned til Roskilde.
 
Det er mange år siden der været så få vindere ved SRPI – til gengæld er der ingen tabere, hvilket blev fejret 20. august ved præmieoverrækkelse med pral. Der blev uddelt præmier til en værdi, der oversteg de indbetalte deltageregebyrer.
 
Nogle garvede deltagere sprang over, men der var tilstrækkeligt mange nye deltagere, til at rekorden fra 2005 næsten kunne holdes – det var meget glædeligt at flere debutanter fortalte at deres første SRPI var starten på en tradition. Vi håber på mange deltagere med høj og lav anciennitet, når der igen sejles SRPI, den sidste weekend inden Sct. Hans aften – 16-17. juni 2007.
 
Redaktøren for Danmarks Tursejlerforening's medlemsblad Tursejleren, Harly Foged påmønstrede en af motorbådene for at lave en reportage fra sejladsen. I augustnummeret af Tursejleren fik SRPI en fremtrædende plads ligesom Tursejlerens vinternummer bragte en hel side med flotte billeder fra SRPI.
 
Resultaterne findes her ; igen var der præmier til alle udgåede, der havde indsendt logbogen. Der blev ikke uddelt præmie for bedste turberetning, da ingen havde indsendt bidrag fra årets sejlads. Til gengæld blev der indsendt flere billeder end nogensinde. Der var flotte præmier til fotograferne bag de tre bedste billeder (se øverst på siden), der blev demokratisk valgt blandt 36 kandidater. Klik her hvis du vil se flere billeder fra årets sejlads. Du kan også klikke forbi fotoalbummet , der også indeholder billeder fra tidligere år.
 
Som sædvanlig har vi efter sejladsen fået ros, ris og konkrete forslag til næste SRPI, i korthed som følger:
 • De nye standere var en rigtigt god idé – de bliver en god reklame for sejladsen i løbet af sommeren.
 • Vel gennemført arrangement med god information op til sejladsen.
 • Gode sejladsprogrammer og gode opgaver til motorbådene.
 • Tilfredshed med online tilmelding og indsendelse af logbog. Det var sjovt at følge med i listen over tilmeldte i ugerne op til sejladsen.
 • Perfekt vejr til motorbådssejlads – pokkers godt planlagt.
 • Sejlbådene vil have mere vind næste år. Deciderede krav er fremsat; der var for stor forskel på forholdene i fjordene i den lette vind.
 • T-shirts var for små – det var ikke til at vide, at man skulle have bestilt en størrelse større end normalt.
 • Mærkerne ved Møllekrog og Vellerup lå ikke korrekt. Mærket ved Roskilde var svært at finde – det lå næsten inde i havnen.
 • Baneskitser i sejladsprogrammer for sejlbåde kunne være mere præcise og detaljerede.
 • Forslag om tvungen overnatning; f.eks. at et startsted ikke må passeres efter klokken 18:00 eller et andet fastsat tidspunkt.
 • Kortere bane – en halv SRPI, eller måske en SRPI-light – starten ved Roskilde kunne også flyttes til Veddelev. 
 • Kasketter kunne være et alternativ til t-shirts. Badehåndklæder ville have været mere passende til vejret i år ;-) 
 • SRPI-standerne var lidt svære at se på lang afstand – kunne de gøres mere synlige i fremtiden?
 • Præmieoverrækkelse med pral bør flyttes fra kl. 10:30 til 10:00 så deltagere, der sejler til Herslev, kan komme lidt tidligere hjemad.
Ohoj, sejlsæson 2007 ret forude
Harly Foged brugte denne overskrift på en helsides opfordring til medlemmerne af Danmarks Tursejlerforening om at bakke op om SRPI i klubbens blad "Tursejleren". Harly havde gastet på Leif Larsen's Nauticat. Du kan hente bladets for- og bagside fra november 2006 ved at klikke på overskriften.