En våd fornøjelse  21-22 juni 1997

Det er let at øge deltagerantallet med 60-70%, hvis man ellers starter beskedent nok. Herslev-sejlerne havde lovet hinanden at prøve igen, og det lykkedes at samle ti både fra tre klubber til den anden SRPI.

I den blæsende og regnfulde weekend deltog ti både fra Roskilde, Jyllinge og Herslev i sejladsen, hvor Jyllinge-sejlerne Bent Madsen (Folkebåd), Hans Thomsen (Targa 96) og Erik Holmgaard-Nielsen (Olsen 50) blev løbsvindere. Overalt-vinder blev Roskilde-sejleren Anders Jensen i ”S.O.V.S”. Feltet var meget blandet med 20 til 50 fods både med DH-mål mellem 4,55 og 11,25. Trods de meget forskellige bådtyper bevaredes en god kontakt når bådene mødtes ved Kronprins Frederiks Bro, både lørdag og søndag, hvor man så at sige startede sammen igen.
De fleste deltagere overnattede i Lynæs, hvor der var gode muligheder for tørring af tøj, madlavning og hyggeligt samvær. På nogle både var kahytterne blevet temmelig våde, når gennemblødte sejl blev smidt ned. Sejlklubben Lynæs var så venlige at lade de mest gennemblødte sejlere sove i klubhuset. Det hyggelige samvær i Lynæs var ganske improviseret.

Vejret var bestemt ikke med deltagerne, og tre både udgik i den kraftige vind. Til gengæld var der præmier til alle fuldførende både, og trøstepræmier til de udgåede. Skibsprovianten i Roskilde og Coates-Lorilleux havde nemlig meldt sig som præmiesponsorer.

Undervejs førte deltagerne logbøger med rundingstidspunkter; bag på nogle fandtes bemærkninger og historier - turberetningerne var ikke så organiseret, som i dag, men hastigt nedkradsede bemærkninger på bagsiderne af logbøgerne. De kan læses her.