1996 - En ny idé afprøves  15-16. juni 1996 

Ideen bag Sjælland Rundt På Indersiden var (og er fortsat) at start og mål skulle være tættest muligt på hjemhavnen, samt at deltagerne kom mest muligt rundt i Isefjord og Roskilde Fjord i løbet af en weekend.

Første gang sejladsen blev afviklet, startede fem både fra Herslev og én båd fra Holbæk. Det beskedne felt var enige om, at turen skulle gennemføres – om ikke andet, så for eksperimentets skyld. Over morgenmaden i klubhuset blev Herslev-sejlerne enige om at overnatte i Lynæs på vejen hjem; mobiltelefoner var ikke så udbredte dengang, så beslutningen kunne ikke viderebringes til den enlige Holbæk-sejler, hvilket var en skam, for det var mægtigt hyggeligt at mødes over mad, drikke og sejlersnak efter en hård dags sejlads på Sjællands inderside. Med årene har det, for mange deltagere, udviklet sig til en tradition at mødes i Lynæs.

De seks både sejlede i ét løb uanset størrelse – mindst var en Granada 23 med plastic toilet, og mest komfortabel var en Nordship 28 med oliefyr. Det blandede felt taget i betragtning var sejladsen fair og spændende, idet forskellen fra anden- til sidstepladsen kun var 30 minutter. Sejladsen blev vundet suverænt af Niels Wulff (Herslev) i en Banner 28 i præmietiden 15:31:02 foran Erling Andersen (Holbæk) med tiden 16:11:44. Vi husker ikke hvem der kom på sidstepladsen, en halv time efter Erling, men har rekonstrueret en deltagerliste her: 
 
  Sejltid Præmietid
Banner 28 Niels Wolff  Herslev ?? : ?? : ?? 15:31:02
Blue Dane 32  Erling Andersen  Holbæk ?? : ?? : ?? 16:11:44
  B31  Finn Palne   Herslev    
  Granada 23  Familien Plejdrup   Herslev    
  Nordship 28  Henry Søndergaard   Herslev    
  X99  Leif Rygaard   Herslev    
 
Trods den ringe opbakning fra Isefjordkredsens øvrige klubber, besluttede Herslev-sejlerne at turen skulle gentages, og lovede hinanden at bakke op om idéen i 1997. I øvrigt, er det en udbredt misforståelse at Herslev Strand Sejlklub har "opfundet" SRPI, men sådan hænger det ikke sammen - idéen er tyvstjålet- læs den sande historie her.