Spørgsmål og svar - om sponsorer og sponsorater

Er der interesse for sponsorpræmier?
Præmiernes og gavernes samlede værdi overstiger som regel de samlede indskud. Sponsorpræmier af god kvalitet er derfor meget velkomne! Kontakt Lars eller en af de andre ildsjæle, hvis du vil bidrage til festlighederne.
 
Hvad kan SRPI tilbyde sponsorer?
Sponsorer opnår målrettet kontakt med et købedygtigt publikum, og støtter samtidig Danmarks sjoveste sejlads, så den kan blive endnu bedre. SRPI kan bl.a. støttes som...
  • præmie sponsor
  • stander sponsor 
Stander sponsor betaler SRPI-standerne, deltagerne fører under sejladsen. De fleste fører SRPI-standeren til sæsonafslutningen, så der er fuld valuta for pengene. Det gælder om at være hurtig, hvis firmalogoet skal på - der kan kun være én standersponsor, og vi bestiller et år i forvejen. 

Effekt: Den forrige SRPI-hjemmeside havde årligt over 30.000 besøgende, og den seneste endnu flere. Såvel lokalaviser som landsdækkende sejlerblade omtaler jævnligt Sjælland Rundt På Indersiden, så "det glade budskab" kommer meget bredt ud. 
 
Eksklusivitet: Sponsorer opnår eksklusivitet. En sponsor vil aldrig opleve et firma i samme branche i forbindelse med Sjælland Rundt På Indersiden. Hvis der skulle opstå den mindste tvivl, spørger vi inden nye sponsoraftaler indgås.
  
Kontinuitet: Vi er loyale og troværdige samarbejdspartnere på distancebanen, og flerårige aftaler foretrækkes frem for kortvarige, éngangssponsorater - kortvarige sponsorater skal tilføre sejladsen betydelig værdi, for at være interessante for os. 
  
Individuelle ønsker og muligheder: Vi er åbne over for sponsorernes ønsker og behov; ligesom forslag til andre typer sponsorater er meget velkomne - det kunne f.eks. være kasketter eller T-shirts med SRPI- og firmalogo. Ligeledes må sponsorer benytte billedmateriale fra SRPI til deres interne eller eksterne markedsføring.