S R P I‎ > ‎Nyheder fra SRPI‎ > ‎

Sejladsbestemmelser er klar

indsendt 15. jun. 2020 15.11 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 16. jun. 2020 16.28 ]
Sejladsbestemmelser for SRPI 2020 er klar. Det er vigtigt, at deltagerne er opmærksomme på ændringerne, der er indført ved den "Covid-19 udgaven" af Sjælland Rundt På Indersiden. Sejladsen afvikles på sundhedsmæssig forsvarlig vis, under iagttagelse af myndighedskrav, DS' vejledninger, samt lokale begrænsninger i sejlklubberne langs banen. 
De vigtigste regelændringer er fremhævet med gult i sejladsprogrammerne, der kan hentes her  sammen med deltagerliste og bilag med banemærker (logbog). 
 
Sejladsmæssigt har ændringerne størst betydning blandt besætningen ombord, hvor vi skal være ekstra opmærksomme. Bådene imellem klarer de ændrede regler for starten det meste - idet afstandskravet, når både mødes på vandet, er beskedent sammenlignet med, hvad de fleste i forvejen anser som nødvendigt for sikker sejlads.