S R P I‎ > ‎Nyheder fra SRPI‎ > ‎

Drilske banemærker

indsendt 18. apr. 2018 06.58 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 18. apr. 2018 07.11 ]
Erfaringsmæssigt kan mærkerne især drille to steder undervejs; dette opslag skulle gerne afklare, hvordan mærkerne ved Kignæs og Selsø Hage skal passeres. 
KIGNÆS SEJLRENDE G.
Mærket skal holdes om styrbord som vist på skitsen herover.
Det er vigtigt at passere mærket korrekt, da der ellers kan opstå farlige situationer, når både nordfra går i mål/neutraliserer, samtidig med at både sydfra starter/genoptager sejladsen.
Enkelte deltagere har taget fejl, og benyttet mærket der ligger ½ sømil nordpå (det anvendtes indtil SRPI2014), og det sydligere mærke i renden er fejlagtigt er også blevet benyttet af nogle ganske få.
SELSØ HAGE RW og SELSØ HAGE R.
Begge mærker skal holdes om styrbord som vist på skitsen herover.
For at forebygge farlige situationer anvendes to mærker - ellers kan der opstå meget trængsel. 
Den sydlige Selsø Hage RW midtfarvandsbøje (anduvningsbøje) benyttes ved start/genoptagelse af sejladsen med kurs mod vest.
Den røde sideafmærkning Selsø Hage R benyttes ved målgang/neutralisering med kurs mod nord.