Nyheder om SRPI

Efter behov lægges nyt om Danmarks sjoveste sejlads på denne side. Med sejladsens ni startsteder rundt omkring i fjordene, er siden i praksis bedre egnet til at offentliggøre eventuelle ændringer op til starten, end opslagstavlen i Herslev. Kig forbi fra tid til anden...

SRPI 2021 - 19-20. juni

indsendt 27. feb. 2021 02.11 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 28. feb. 2021 06.43 ]


Den planlagte udrulning af Covid-19 vacciner, samt vejret i foråret, skulle ifølge eksperterne medføre et betydeligt mere åbent samfund end nu, i løbet af maj. Det tror vi på, og åbner for tilmelding til SRPI 2021, 19-20. juni.  
  
På basis af sidste års gode erfaringer, forventer vi at gennemføre, mindst på niveau med SRPI 2020. Hvis der bliver behov for justeringer pga. Corona-situationen, så retter vi ind, og retter til. Der planlægges med en let udvidet Corona-sejlads i forhold til sidste år, idet der åbnes for SRPI-HC - etaperæs for HobieCats - efter et års pause.  
  
Tilmeldingsskemaet ser stort set ud som det plejer - som noget nyt indtastes antal besætningsmedlemmer, i stedet for at vælge mellem singlehand, twostar og almindelig besætning; det letter arbejdet med fordeling af starttiderne i grupper, baseret på antal personer.  
  
Først-til-mølle princippet gælder, såfremt vi må begrænse deltagerantallet pga. Corona-restriktioner.  
 
Sidste år hjalp nogle både os med at sejle Corona-sikkert, ved at ændre startsted. I år henstilles til, at indenfjords både vælger startstedet, nærmest hjemhavnen. Arrangøren kan ændre startsted for indenfjords både, tilmeldt en udenbys start, såfremt det findes hensigtsmæssigt af hensyn til afviklingen.  
  
Nogle sejlklubber har givet tilsagn om brug af klubhuse, hvis restriktionerne lempes tilstrækkeligt, mens andre venter på afklaring. Vi sejler en uges tid inden de sidste kan få deres andet vaccine-prik, så begrænsningerne er nok temmelig få og små. Under alle omstændigheder, tilpasses det sociale samvær lørdag aften, de til den tid gældende restriktioner.  
  
Vi glæder os til en god sejlads med saltvand i håret, og frisk luft på kinderne!  
 
Mere information følger løbende ... men skynd dig, at sikre en starttid, med din tilmelding!
 

SRPI 2020 resultater

indsendt 25. jul. 2020 15.06 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 26. jul. 2020 00.00 ]

Resultaterne findes her ... vi beklager, at der skulle gå fem uger, før de blev lagt op på hjemmesiden - det er under den sædvanlige standard. Kort efter sejladsen kludrede vi lidt i den interne kommunikation, og inden vi opdagede det, var ferierne begyndt. 
136 tilmeldte - efter fratræk af et antal afbud - viser en utroligt flot opbakning til sejladsen. Der er 66 fuldførende både og 14 udgåede på resultatlisten - beklageligvis har vi ikke modtaget logbog fra 38 deltagere (størstedelen véd vi har deltaget), mens 18 har tilkendegivet, at de ikke startede - flere har forklaret, at det skyldtes den lovede sløje vind, som heldigvis udeblev.
  
Det usædvanligt store antal manglede logbøger skyldes måske, 
at vi i år ikke holder præmieoverrækkelse med pral pga. corona-situationen. Vi håber på mere normale tilstande næste år, hvor SRPI 2021 sejles 19-20. juni. 
 
 

Send logbog og fotos

indsendt 21. jun. 2020 10.34 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 21. jun. 2020 10.46 ]


Vi håber du er kommet godt og sikkert hjem fra SRPI 24½.
 
Husk at taste tiderne fra papir-logbogen ind på hjemmesiden, så hurtigt som muligt, så vi ikke skal bruge krudt på at 'rykke'! 
 
 
Resultaterne lægges på hjemmesiden så snart de er beregnet og kontrolleret. Derfor er det vigtigt, at logbøgerne indtastes hurtigt. Behold din originale papir-logbog med notater  - vi kan finde på at rekvirere en kopi, hvis der opstår tvivl eller tvister.
 
Husk også at indsende bidrag til fotoalbummet til inderfjord<>gmail.com - måske vinder du årets fotokonkurrence - de bedste fotos præmieres. Der kan også uploades direkte til albummet.
Kristian&#39;s single-hand logbog

Så er vi klar til SRPI 24½

indsendt 18. jun. 2020 15.05 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 18. jun. 2020 15.36 ]


Jyllinge Lystbådehavn nu med på listen over gratis overnatningshavne, så listen i år omfatter Frederikssund, Herslev, Jyllinge, Kignæs, Marbæk og Orø. Vejledning i betaling af halv havnetakst i Lynæs Havn findes på siden med sejladsprogrammer og anden info om SRPI 2020
I det hele taget anbefales, at siden læses grundigt, når dokumenterne hentes. 
 
Det er vigtigt, at forsamlingsforbuddet overholdes, derfor er alt organiseret socialt samvær på land sløjfet, og deltagerne opfordres til at sprede sig, ved at overveje alternative havne. Deltagernes uformelle sammenkomster er SRPI uvedkommende - alligevel vil vi indtrængende bede alle være opmærksom på følgende: 
 • Medbring grill, kul, og hvad der ellers behøves for at få en hyggelig aften. 
 • Følg de lokale anvisninger, hvor du vælger at overnatte.
 • Ryd grundigt op efter dig, så vi bydes velkommen næste år.
 • Ophold dig mest muligt udendørs, når du er i land. 
 • Vælg et andet sted at slå dig ned, hvis antal personer nærmer sig halvtreds.
Deltagere i Tursejlads for motor bedes indsende deres originale logbøger (Bilag 1 Standardbane) med deres notater på bagsiden - vi nåede ikke at få lavet en tilpasset elektronisk logbog, så gammeldags svarkonvolutter er på vej. De øvrige deltagere bedes indtaste logbogen her, hurtigst muligt efter målgang.
 
Alle ønskes en god sejlads - sammen, sådan lidt hver for sig - det bliver godt at få lidt saltvand i håret, og frisk luft på kinderne!

 

Sejladsbestemmelser er klar

indsendt 15. jun. 2020 15.11 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 16. jun. 2020 16.28 ]

Sejladsbestemmelser for SRPI 2020 er klar. Det er vigtigt, at deltagerne er opmærksomme på ændringerne, der er indført ved den "Covid-19 udgaven" af Sjælland Rundt På Indersiden. Sejladsen afvikles på sundhedsmæssig forsvarlig vis, under iagttagelse af myndighedskrav, DS' vejledninger, samt lokale begrænsninger i sejlklubberne langs banen. 
De vigtigste regelændringer er fremhævet med gult i sejladsprogrammerne, der kan hentes her  sammen med deltagerliste og bilag med banemærker (logbog). 
 
Sejladsmæssigt har ændringerne størst betydning blandt besætningen ombord, hvor vi skal være ekstra opmærksomme. Bådene imellem klarer de ændrede regler for starten det meste - idet afstandskravet, når både mødes på vandet, er beskedent sammenlignet med, hvad de fleste i forvejen anser som nødvendigt for sikker sejlads.
  

Starttider og standere 2020

indsendt 7. jun. 2020 00.23 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 7. jun. 2020 07.01 ]


Sej gast på pigebåden, Astipalia - Maxi Magic
Så er der tildelt starttider til de 137 tilmeldte både, og vi går snart igang med at inddele i løb. 
Tilmeldte kapsejlere, der ikke har gyldigt målebrev torsdag 11. juni, flyttes til cruisingsejladsen (se gul markering nederst).
Starttider er fordelt i adskilte grupper, så Covid-19 forsamlingsforbud med stor sikkerhedsmargin overholdes ved de otte startsteder - også ved genoptagelse søndag morgen - og der er tilmed stadig plads til eftertilmeldinger.
Standerne er på vej til deltagerne - sæt den med det samme, og behold den gerne oppe resten af sæsonen, for at øge opmærksomheden om sejladsen i sommerlandet.
X-332 - Havgassen

Vi holder næsten jubilæum

indsendt 31. maj 2020 23.11 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 31. maj 2020 23.13 ]


Snart begynder fordeling af standeren, der markerer at vi ikke får fejret jubilæet som planlagt. Til gengæld er vi er glade for, at det vil lykkes at afholde sejladsen - og det er flot, at der ved udgangen af maj var 132 tilmeldte. Det er langt flere end forventet - det er faktisk så mange, at vi må prøve at fremskaffe nogle flere standere i en fart. Tusind tak for den store opbakning! 
 
Det gælder om at gå frisk til tasterne, hvis du vil sikre dig en plads. Deltagergebyret hæves fra 250,- til 500,- i juni (som vi plejer). Det er alene for at 'fremprovokere' tidlige tilmeldinger, så vi kan få opdelt i løb, og få fordelt starttider. 
 
Corona-situationen medfører, at deltagerne får lidt mindre for startgebyret, end oprindelig planlagt, så deltagergebyret er ikke hævet 1. juni, som vi plejer ... vi venter nogle få dage, men advarer om, at der uden varsel lukkes for yderligere tilmeldinger, hvis vi når et punkt, hvor det begynder at knibe med at få flere både klemt ind i forhold til Corona-restriktionerne

Nu er det kun muligt at tilmelde sig starten nærmest hjemhavnen, med følgende undtagelser:
 • Lynæs 14 og Folkebåde kan tilmelde sig starten ved Kignæs, uanset hjemhavn.
 • Flerskrogsbåde kan tilmelde sig starten ved Selsø Hage, uanset hjemhavn.
 • SingleHand sejlere kan frit vælge mellem start hjemmefra, eller fra Nykøbing Sj. og Lynæs, hvor der er flest ligesindede - solosejlere ændrer selvsagt ikke ret meget, når der fordeles i grupper baseret på antal besætningsmedlemmer ;-) 
 • Udenfjords både kan vælge mellem start fra Nykøbing, Lynæs og Frederiksværk.  
SRPI kan afvikles, idet der startes otte steder langs banen, med forskudt start. 
For at overholde alle 'corona-krav' med en stor margin startes i små grupper, med maksimalt 25-30 besætningsmedlemmer - antal både i grupperne afhænger af, om der sejles med singlehand, doublehand eller med almindelig besætning. 
Der vil være fem minutter mellem grupperne; hermed vil der være mindst en halv kilometer op til sidste båd i den foregående gruppe, når næste gruppe startes - det er sikker afstand, der er til at forstå ... også for udenforstående. Læs mere på nedenstående links.
Alt organiseret, socialt samvær lørdag aften er sløjfet - vi opdaterer vore retningslinjer, når de kommende Covid-19 restriktioner kendes, og Dansk Sejlunion har haft lejlighed til at opdatere deres vejledninger.  

Livrem og seler ved SRPI

indsendt 21. maj 2020 23.22 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 24. maj 2020 13.39 ]

Tak for den kolossale opbakning! Søndag 17. maj kom tilmelding nummer 120; dermed har mere end 300 sejlere allerede besluttet sig for at deltage i den særlige 'Covid-19 udgave' af Sjælland Rundt På Indersiden ... og mon ikke, vi bliver lidt flere? 

 
Når grænsen for forsamlinger hæves fra de nuværende ti personer, vil det fortsat kunne byde på udfordringer ved helt almindelige aftenkapsejladser i klubregi. Vi må derfor håbe, der torsdag 8. juni hæves til halvtreds, fremfor tredive personer. For at være på den sikre side, planlægger vi ud fra et worst case scenario, og samler højest tredive besætningsmedlemmer ad gangen ved starterne.  
 
SRPI kan afvikles, idet der startes otte steder langs banen - tilmed, med forskudt start. For at overholde alle 'corona-krav' med en stor margin starter vi i år i små grupper, med 25-30 besætningsmedlemmer - antal både i grupperne afhænger af, om der sejles med singlehand, doublehand eller med almindelig besætning. Der vil være fem minutter mellem grupperne; hermed vil der være mindst en halv kilometer op til sidste båd i den foregående gruppe, når næste gruppe startes - det er sikker afstand, der er til at forstå ... også for udenforstående. 
 
Den store spredning giver selvsagt et længere tidsrum for starttiderne - Lynæs 14'erne starter ti minutter tidligere end normalt, og de hurtigste både kommer nok først afsted klokken ti. 
 
For at være sikre på, at kunne få det hele til at gå op, indførtes 12. maj begrænsning vedrørende valg af startsted: Vi tager kun imod tilmeldinger til starterne ved Kignæs og Selsø Hage for både fra havnene mellem de to startsteder - dog kan Lynæs 14 og Folkebåde tilmelde sig ved Kignæs, og flerskrogsbåde kan tilmelde sig ved Selsø Hage. Udenfjords både anbefales at starte fra Nykøbing, Lynæs eller Frederiksværk. 
 
Stor tak til bådene fra Roskilde, Veddelev og Herslev, der var tilmeldt før 12. maj, som er flyttet hjem til starterne ved hjemhavnene. Det giver mulighed for lidt flere tilmeldinger.
 
Der pusles løbende med listen med tilmeldte, og fordeling i grupper per startsted. Hvis vi når et punkt, hvor det begynder at knibe med at få flere både klemt ind, lukkes for tilmeldinger - enten for ét eller flere startsteder, eller helt og holdent. Derfor gælder det om at gå frisk til tasterne, hvis du vil sikre dig en plads. 
Mere om 'Covid-19 versionen' af SRPI:

  - 

SRPI i 'Covid-19 udgave'

indsendt 27. apr. 2020 08.20 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 14. jun. 2020 20.32 ]

SRPI 2020 sejles 20-21. juni i en begrænset 'Covid-19 udgave' i stedet for det planlagte 25-års jubilæum - vi kalder sejladsen SRPI 24½  

Jubilæumssejladsen udsættes et år, men vi gennemfører en begrænset 'Covid-19 udgave' med reduceret socialt samvær, og uden det sædvanlige præmieorgie ved 'præmieoverrækkelse med pral' - i den anledning sænkes startgebyret til en hundredelap, ved tilmelding senest 14. maj. 
Blæsevejr i Kulhusrenden - SRPI 2008
Feltet bliver uden tvivl mindre, end det plejer, men mange deltagere har fortalt, at Sjælland Rundt På Indersiden er årets sejlads, og flere ønsker at sejle SRPI på en sundhedsmæssig forsvarlig vis. Derfor har gode kræfter været i gang med at planlægge SRPI 2020 i en begrænset "Covid-19 udgave" i stedet for det flotte 25-års jubilæum, der  var annonceret. 
 
Kort fortalt går det ud på at ... 
 • man sejler med så få ombord som muligt, og følger Dansk Sejlunions retningslinjer
 • der sejles med behørig afstand, i gensidig respekt for hinanden 
 • alt organiseret, socialt samvær lørdag aften er sløjfet 
 • præmieorgiet udgår for at undgå smitterisiko  
 • bedste båd fra hvert startsted modtager en startstedspræmie, og vi finder helt sikkert på mere 
 • deltagergebyret nedsættes til 100 kr. indtil torsdag 14. maj - derefter gælder normalprisen igen
Omkring halvdelen af bådene plejer at sejle med en eller to sejlere ombord, og en del både sejles af familie-besætninger; alligevel forventes feltet at blive en betydeligt mindre end de 120-140 både, der plejer at deltage. På den anden side, kan der jo komme en del ’debutanter’, som vil prøve en anderledes sejladsform, eller bare trænger til at få saltvand og vind i håret ovenpå et usædvanligt forår - det bliver spændende at se. 
  
Der er ingen tvivl om, at det bliver en anderledes Sjælland Rundt På Indersiden, men vi er sikre på, at det bliver en god én af slagsen!
 

Tre måneder til SRPI 2020

indsendt 21. mar. 2020 00.03 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 21. mar. 2020 01.03 ]

Ifølge planerne bliver den 25. SRPI stort set som sidste års sejlads. Til almindelig orientering bringes lidt fra ildsjælenes planlægningsmøde. 
Men allerførst en vigtig meddelelse i anledning af Corona-virussen, der for alvor kom til Danmark efter mødet i Marbæk, søndag 8. marts: 

Corona-virus 
Der er tre måneder til starten, og vi forventer, at sejladsen kan afvikles efter planen, 20-21. juni. Hvis der må tages nye initiativer i forbindelse med det sociale samvær i de seks overnatningshavne, så gør vi det. Det må vi se på, når vi kommer tættere på sejladsen.  
Deltagerne vil forhåbentlig ufortrødent tilmelde sig som sædvanlig - så tidligt som muligt. 
Hvis det trods alle gode hensigter skulle blive nødvendigt at aflyse sejladsen på grund af virus-angrebet, refunderes de indbetalte startgebyrer.
 
Startstedsvindere
Ved evalueringsmødet efter præmieoverrækkelsen i 2019 besluttedes efter forslag fra deltagere, at vi fremover kårer bedste båd fra hvert startsted. 
Ved planlægningsmødet blev ildsjælene enige om at uddele 
én præmie per startsted, uanset antal startende. Alt andet lige, bliver lettere at vinde ved start fra de mindre startsteder, end ved de større - det er helt OK, og kan måske ligefrem hjælpe med 
at få flere deltagere til startstederne med færrest både.
For at vinderne skal kunne findes på tværs af løbene, korrigeres sejltider efter TurLys for bådene på standardbanen.
 
Kignæs er ny overnatningshavn
Kignæs Havn er overnatningshavn fra i år, Jægerspris Sejlklub sørger for åbent klubhus og for at grillen er klar. 
 
Folkebåde 
Som noget nyt prøver vi at samle et felt af Nordiske Folkebåde til start på Jægerspris Bredning, tæt på Kignæs Havn, hvor der ligger tolv Folkebåde. Hvis der samles Folkebåde ved Holbæk, som før, opdeles bådene et løb per startsted. 
  
Endnu flottere præmier
Vi fortsætter praksis med at købe flere A- og B-præmier, end der er behov for, og at 'flytte' en del af præmierne på lageret en 'klasse' ned, så præmiernes gennemsnitlige værdi øges.
Vinderne af 'startstedspræmier' vil næsten altid vinde A-præmier i forvejen, derfor er planlægges at få fremstillet nogle unikke 'startstedspræmier' - hvad de bliver skal være en glad overraskelse. 
 
Hvis du vil læse referat fra mødet, findes det her...
 

1-10 of 199