Forslag om etablering af DS Fjordlandsnetværk i stedet for Isefjordkredsen

Der er rundsendt forslag fra Isefjordskredsens bestyrelse til dialog og beslutning på Isefjordskredsens generalforsamling 2019, om en reformulering af kredsen som et aktivitetsbaseret uformelt DS netværk samt navneændring "Dansk Sejlunions Fjordlandsnetværk". 

I korthed vil forslaget betyde at 'Fjordlandsnetværket' vil...
  • Afholde et årligt koordineringsmøde i februar-marts 
  • Erstatte bestyrelse med 3-6 tovholdere for områder som 'mødeindkaldelse', 'juniorer', 'ungdom', 'sociale medier', 'seniorkapsejlads' samt evt. 'SRPI'.
  • Benytte sociale medier (og e-mail) til al kommunikation.
  • Lukke økonomien i Isefjordkredsen, og 'tilbageføre' SRPIs saldo til HSS
Ifølge kredsformand Chr. Hangel er målet, at bringe praksis og formalia tættere på hinanden, og simplificere i håb om at det bliver mere overkommeligt at involvere sig, og derigennem skabe basis for mere aktivitet
 
Forslaget blev, sammen med indkaldelse til generalforsamling, udsendt 31. januar 2019. Begge dokumenter kan hentes nederst på siden.
Ċ
Lars Plejdrup,
31. jan. 2019 21.06
Ċ
Lars Plejdrup,
31. jan. 2019 21.06