Referater vedrørende SRPI 2011

Referat af SRPI-møde 5. februar 2011 i Herslev Strand Sejlklub
Fra Lars Plejdrup og Peter Rulffs
Til Jacob Saltoft Kristiansen, Jacob Christensen, Flemming Rasmussen, Piet Jansen, Aksel Hermansen, Bjørn Junker, Per Bagge Rasmussen, Preben Kristensen, Peter Skov, Ole Iversholt.
 
Hej alle,
 
Tilstede var ildsjælene: Tina og Lars (Herslev), Flemming (Frederikssund), Piet (Veddelev), Jacob  (Holbæk), Jacob (Marbæk) og Peter (Jyllinge)
 
Refererat til ildsjælene: Aksel (Hundested), Per (Lynæs), Bjørn (Nykøbing), Peter (Bramsnæs), Preben (Roskilde) og Ole (Nordhammer).
 
Desuden sendes uddrag til: Bjarne Søeborg (Orø), Connie Andersen (Orø/Bramsnæs) og de øvrige Bramsnæs sejlerne, som er spurgt til råds.
 
Dette var det første møde efter vi har vedtaget at holde møde den 1. lørdag i februar (to faste møder - efter præmieoverrækkelse med pral, sidste søndag i august, og første lørdag i februar).
Velkommen til Jacob og Jacob som er nye medlemmer i SRPI-udvalget:

Jacob Saltoft Kristiansen tager over efter Merete Kristiansen i Holbæk
Jacob Christensen "overtager" Marbæk efter Flemming har passet både Fr-sund og Marbæk alene (men storartet) i nogle år.
 
Inden mødet blev tidligere deltagere fra Bramsnæs spurgt om deres holdning til at flytte startmærke fra Dronningedyssen, nordpå til rød bøje i Orø Østre Løb. Dette var der ikke stemning for, da afstand til starten forøges betydeligt. Det blev derfor vedtaget at fastholde starten ved Dronningedyssen, samt at indføre begrebet "neutraliseringsmærker". Disse er ikke startmærker lørdag, men kan alene anvendes lørdag aften og efterfølgende genoptagelse søndag morgen.
 
Det blev vedtaget at indføre 2 neutraliseringsmærker, henholdsvis rød bøje i Orø Østre Løb og grøn kost ved Nørre Rev overfor Gershøj. Dette for at man lettere vil kunne afbryde sejladsen, og søge til hhv. Nordhammer og Herslev hvis vinden dør lørdag aften.
 
Peter har fremsendt 2 nye kortskitser til brug for hjemmeside og sejladsprogram.
 
Lars redigerer sejladsprogram og hjemmeside angående ny start og mål ved Selsø Hage, samt de to neutraliseringsmærker.
 
Det forventes at hjemmesiden oprettes i nyt program (Google-baseret) i forbindelse med at Herslev Strand Sejlklubs hjemmeside flyttes. Dette gør at hjemmesiden i år bliver enten "intermistisk" eller at vi gi'r den en skalle og får den op at køre, men det er "tungt" arbejde. Jacob fra Holbæk kan måske hjælpe, når vi er klar.
 
Bjørn skal kontaktes vedrørende regelændring i forbindelse med brug af motor ved grundstødning, men der var enighed om at man straffes med ½ time i sejltid, hvis man selv bruger motor og kommer fri. Hjælpende deltagerbåde skal dog kompenseres for den tid de har brugt (kapsejlere iht. kapsejladsreglerne - formel ansøgning om kompensation).
 
Piet laver som før aftalt oplæg til "Hvidbog". Lars udfylder og tilføjer punkter i Piets oplæg, og som selvfølgelig løbende skal revideres af os allesammen. Lars har sendt lidt omkring bestilling af standere (og standerens farve er bestemt til at være en klar farve med hvid skrift, må ikke kunne forveksles med protestflaget [B]).
 
Orø Bådelaug stiller op i år som anbefalet neutraliseringshavn og får en fremhævning på hjemmesiden sammen med de andre fem havne. Connie Andersen har på vegne af Bjarne Søeborg givet tilsagn om bademuligheder, grill, åben bar samt gratis overnatning i havnen. Vi mangler sådan set kun en ildsjæl til det praktiske (at placere kul og tændvæske strategisk, samt uddele standere)... vi spørger Connie, om hun vil.
 
Plakater skal bestilles og trykkes og Piet vil undersøge prisen på A4-plakater til klubbernes udhængsskabe. Samtidig skal vi alle kontakte klubbladsredaktørerne omkring indlæg til klubblade og hjemmesider.
 
Udregning af præmietider bliver diskuteret m.h.t. udskriftslayout, og det var et ønske at udskiften blev ændret, så det bliver lidt mere overskueligt at udregne præmietider, hvilket vi skal undersøge nærmere.
 
Jacob fra Marbæk vil gerne kigge på det eksisterende, for at se om han kan hjælpe. Vær dog opmærksom på, at format kan blive anderledes i nyt Google-system.
 
Hvis vi har udlæg i forbindelse med de ekstra opgaver omkring klargøring af klubhuse, kul, flag m.m. så skal udgifterne fratrækkes deltagergebyret. Ildsjæle der ikke deltager, men har udgifter, kompenseres naturligvis som sædvanligt med bankoverførsel fra HSS' kasserer.
 
Efter mødet (nogle var taget hjem) spurgte Piet om vi ikke skulle mødes igen inden sejladsen, ikke mindst for at gennemgå opgaverne i "Hvidbogen". Der er ikke aftalt noget, men hvis nogle har en idé til en belejlig mulighed (f.eks. skal vi alle på bådudstilling, og mødes dér?), så kom frit frem.
 
Referenter, Peter & Lars
 

Kort referat fra SRPI-møde 29. august 2010 efter præmieoverrækkelse med pral
Fra Peter Rulffs
Til Flemming Krag Rasmussen, Bjørn Junker, Piet Jansen, Lars Plejdrup, Preben Kristensen

Hej og tak for et godt og konstruktivt møde

Her er de punkter vi blev enige om skulle revideres inden næste års sejlads:

Sejladsprogrammet skal ændres på følgende punkter:
Ny startlinje ved Selsø Hage mellem RW-bøje og grøn kost.
Ny mållinje ved Selsø Hage mellem RW-bøje og rød kost.
Regelændring vedrørende grundstødning omkring brug af motor og/eller fri med fremmed hjælp, hvor Bjørn skal konsulteres vedrørende regler for kapsejlerne.
Nyt neutralitetspunkt ved rød bøje ved Kyndby Rev, hvorefter Dronningedyssen nedklassificeres til et rundingsmærke, hvis der er stemning for det i Bramsnæs og Nordhammer.

Hjemmesiden skal tilrettes på følgende punkter:
Overnatningshavne skal promoveres mere.
Logbøger skal indsendes / indtastes senest en uge efter sejladsens afslutning, hvorefter resultatet hurtigst muligt skal udregnes og sættes på hjemmesiden.
Trøjer / kasketter / andet med logo skal kunne bestilles via kontakt til N.N., hvilket Lars vil undersøge.

Praktiske opgaver:
Kommende ildsjæl i Marbæk bliver kontaktet af Flemming og skal selvfølgelig inddrages så hurtigt som muligt.
Næste møde afholdes lørdag den 5. februar 2011 kl. 12:00 i Herslev klubhus, og fremover 1. lørdag i februar.
Oplæg til "hvidbog" fra Piets side til videre drøftelse og løbende tilretning.

Ellers fortsætter arbejdet ufortrødent indtil næste sejlads.

mvh, Peter

De tre seneste nyheder

  • SRPI 2020 resultater Resultaterne findes her ... vi beklager, at der skulle gå fem uger, før de blev lagt op på hjemmesiden - det er under den sædvanlige standard. Kort efter sejladsen kludrede vi lidt ...
    Sendt 26. jul. 2020 00.00 af SRPI Inderfjord
  • Send logbog og fotos Vi håber du er kommet godt og sikkert hjem fra SRPI 24½. Husk at taste tiderne fra papir-logbogen ind på hjemmesiden, så hurtigt som muligt, så vi ikke skal ...
    Sendt 21. jun. 2020 10.46 af SRPI Inderfjord
  • Så er vi klar til SRPI 24½ Jyllinge Lystbådehavn nu med på listen over gratis overnatningshavne, så listen i år omfatter Frederikssund, Herslev, Jyllinge, Kignæs, Marbæk og Orø. Vejledning i betaling af halv havnetakst i Lynæs Havn ...
    Sendt 18. jun. 2020 15.36 af SRPI Inderfjord
Viser post 1 - 3 af 198. Vis flere »