SRPI planlægningsmøde i Marbæk Sejl- & Motorbådsklub, 8. marts 2020

Deltagere 
Bent - LSK
Flemming - FD
Johs. - JSK
Jørgen - FrV
Lars - HSS - Referat
Poul - RS
René - MSM 

Startstedsvindere
Efter forslag fra deltager besluttede vi ved evalueringsmødet, 25. august '19, at kåre bedste båd per startsted. 
Det blev besluttet at uddele én præmie per startsted, uanset antal startende. Alt andet lige, bliver lettere at vinde ved start fra de mindre startsteder, end ved de større - det er helt OK, og kan måske ligefrem hjælpe med at få flere deltagere til startstederne med færrest både.
For at vinderne skal kunne findes på tværs af løbene, korrigeres sejltider efter TurLys for alle både på standardbanen.

Præmier
Vi fortsætter med at købe flere A- og B-præmier, end der er behov for, og vil 'flytte' præmier fra A til B, og fra B til C, således at præmiernes gennemsnitlige værdi øges.
Dannie har inden mødet lovet at stå for indkøb af de ualmindelig flotte, 'almindelige' præmier fra Comfort Marine Service.
Johs. undersøger, om vi kan få fremstillet unikke 'startstedspræmier' - vinderne af disse vil næsten altid vinde A-præmier i forvejen, så nogle helt særlige præmier foretrækkes. 
 • 9/3  Johs. oplyste at Gustav har sagt ja til at lave 'startstedspræmier' - nyt følger ...
Folkebåde 
Som noget nyt, prøver vi at samle et felt af Nordiske Folkebåde til start på Jægerspris Bredning, tæt på Kignæs Havn, hvor der ligger tolv Folkebåde. Johs og Lars præsenterede idéen ved Folkebådenes generalforsamling, 29. februar - det bliver spændende, at se om det 'giver pote'.

HobieCat's
SRPI-HC sejles ikke i år: Hobierne deltager i DM og jubilæumsstævne på Fyn, weekenden før SRPI 2020, og synes forståeligt nok det er en for stor mundfuld, med to større arrangementer med en uges mellemrum. Vi glæder os til et herligt gensyn, 19-20. juni '21. 
 
Overnatningshavne
Kignæs Havn er overnatningshavn fra i år. Vi skal huske at gøre opmærksom på max. dybgang på 170 cm. (180 cm. går an, hvis der ikke er lavvande).
 
Allerede i januar kunne Bent bekræfte, at aftale med Lynæs havn er OK og uændret; dog er prisen for en SRPI-overnatning ændret til 90,- pga. alm. prisstigning. Betalingsmetode, toiletkode mv. er som det plejer at være.
 
Havnefogeden i Frederiksværk ønsker en eller anden form for skriv fra os - vi vil imødekomme, når vi har fundet ud af, hvad det er han ønsker. Kun få deltagere plejer at overnatte dér - i 2019 kun omkring fem både.
 
Sejladsbestemmelser
Ingen regelændringer, så vi kan 'genbruge' fra sidste år. Kignæs tilføjes som overnatningshavn, datoer + ordning med Lynæs havn opdateres. Rundsendes til korrektur, når de er klar.
  
SRPI-vimpler
Vimpler er leveret, der er købt lidt extra pga. 'jubilæet' - en udgift på næsten 6.500,- (cirka som sidste års 'Dannebrog-version').  Udover A4-plakater, fik vi vimpler med hjem:
    20  Frederikssund / Flemming
    10  Frederiksværk / Jørgen
    15  Jægerspris / Johs.
    10  Lynæs / Bent
    20  Marbæk / René
    10  Roskilde / Poul  
  
Liste med tilmeldte
Deltagerliste ønskes lagt på hjemmesiden - Lars har lovet at ordne det hurtigt.
 • 9/3 Liste med tilmeldte er lagt op 
Resultatberegning
Poul kontrollerer logbøger og beregner resultater igen i år.
 
Økonomi
Vi har ikke et præcist resultat for sidste års sejlads - det skyldes at Lars ikke har fået afregnet udgifter fra et par år, samt at økonomien fortsat er delt på to konti; i Isefjordkredsen + i HSS. Skønsmæssigt gav SRPI2019 et underskud på 6-8.000,- og en samlet saldo på godt 25.000,-. 
 
Deltagergebyr 2021
Deltagergebyret hæves til kr. 275 (+ 10%) ved årsskiftet 2020/2021. 
Det fortaber sig i tågerne, hvor længe deltagergebyret har været kr. 250, men det er over ti år siden, der blev justeret - på ti år er forbrugerprisindekset steget ~ 12½ %, så en 10 % stigning er rimelig - selv efter denne justering er deltagergebyret lavere end andre større sejladser.

Tak til Marbæk Sejl- & Motorbådsklub for at lægge klubhus til!Corona-virus
18/3 foreslår Bent: I lyset af corona situationen bør vi måske i lighed med FynCup udmelde at "i tilfælde af at sejladsen ikke sejles pga. corona virus angrebet, vil indbetalte beløb blive refunderet". 
Ved e-mail korrespondance var ingen imod; derfor offentliggjort på hjemmesiden 21/3. 

Corona-virus (opdatering)
23/4 blev information om en begrænset Covid-19 version af sejladsen lagt på hjemmesiden. 

De tre seneste nyheder

 • SRPI 2021 - 19-20. juni Den planlagte udrulning af Covid-19 vacciner, samt vejret i foråret, skulle ifølge eksperterne medføre et betydeligt mere åbent samfund end nu, i løbet af maj. Det tror vi ...
  Sendt 28. feb. 2021 06.43 af SRPI Inderfjord
 • SRPI 2020 resultater Resultaterne findes her ... vi beklager, at der skulle gå fem uger, før de blev lagt op på hjemmesiden - det er under den sædvanlige standard. Kort efter sejladsen kludrede vi lidt ...
  Sendt 26. jul. 2020 00.00 af SRPI Inderfjord
 • Send logbog og fotos Vi håber du er kommet godt og sikkert hjem fra SRPI 24½. Husk at taste tiderne fra papir-logbogen ind på hjemmesiden, så hurtigt som muligt, så vi ikke skal ...
  Sendt 21. jun. 2020 10.46 af SRPI Inderfjord
Viser post 1 - 3 af 199. Vis flere »