SRPI evalueringsmøde, 25. august 2019

Deltagere

Fr-sundFlemming
 HerslevLars 

JægersprisJohs

MarbækRené

RoskildePoul

VeddelevPiet

Kort referat
Efter præmieoverrækkelsen holdt seks tilstedeværende ildsjæle et kort evalueringsmøde. Som altid var der kommet gode forslag fra deltagerne; to ændringer blev besluttet:
  • Jægerspris bliver overnatningshavn - Johs indtræder som lokal ildsjæl, og sørger for grill og lån af klubhus, som i de andre havne.
     
  • Bedste båd per startsted kåres. Vi besluttede at 'summe over' hvordan, til vi mødes ved planlægningsmøde i marts; fx. om det gælder såvel kap som cruising, eller der skal beregnes et samlet resultat. 
Desuden besluttedes, at der skal gøres mere reklame for sejlerskole-konkurrencen - deltagerne er ikke tilstrækkeligt opmærksomme på den. 
Plakat tilføjes "25 år" øverst.
 
Dato for planlægningsmøde: René tjekker mulighederne for at låne MSM's klubhus 1. eller 8. marts (søndage) efter skolernes vinterferier.
 
SRPI 2020 sejles 20. og 21. juni 2020 - det er 25. gang, sejladsen gennemføres.