SRPI planlægningsmøde i Veddelev Strands Bådelaug, 24. marts 2019

Deltagere

Fr-sundFlemming 

Fr-værkJørgen 

HolbækDannie 

JyllingeMartin 

MarbækRené 

RoskildePoul 

VeddelevPiet 

HerslevTina + Lars Referat
De fleste, der ikke deltog havde meldt afbud - sidste afbud var fra Casper, der uventet blev arbejdsramt... sådan kan det gå.

Økonomi
Som i 2016 er det lykkedes at lave et planlagt underskud på næsten 7.000,- (reelt er underskud større - Lars har udlæg for ~4.500,- bla. bogpræmier og arbejdsfrokost). 
Økonomi overføres fra Isefjordkredsen til HSS i løbet af 2019 - Michael Rögen passer kassen året ud, HSS overtager inden årsskiftet (vedtaget på Isefjordkredsens generalforsamling).

Præmier
Sidste år bestilte Dannie for rundt regnet 25.000 ved Comfort Marine Service (CMS) - vi fik en betydelig rabat, ca. 7.000 - en flot støtte, vi gerne vil kvittere for. Dannie og Lars mødes for at finde ud af, hvad vi mangler, og Dannie bestiller igen for et tilsvarende beløb ved CMS. 
Afhængig af, hvordan det går med tilmeldingerne, bestiller Lars eventuelt lidt extra.

Deltagergebyr
Uændret deltagergebyr, kr. 250,- 
Efter tilmeldingsfristen fordobles, og man kan udelukkende tilmelde til nærmeste startsted. Det kan forekomme hårdt, men 500,- er ikke højt sammenlignet med andre større sejladser - det er faktisk stadig lavere end de fleste. Hvis det medfører at nogle få springer over, lever vi med det.
Deltagergebyrer indbetales nu ved tilmelding (konto under HSS), så der skal ikke længere afstemmes konto eller rykkes for manglende betalinger - en stor lettelse.

Reklame for sejladsen
Plakater til dem, der manglede. Piet tager en tur rundt i Nordsjælland, og sætter op. Ellers sætter vi bare op, når det passer bedst.
Lars rundsender plakat i jpg-format - desuden sendes logo og anden grafik til fri afbenyttelse. 
Desuden sendes tekst, der benyttes i HSS' kommende jubilæumshæfte. Det kan frit modificeres til lokal brug rundt omkring.
Liste over tilmeldte vil desværre ikke blive opdateret så ofte som før - målsætning er, at der opdateres én gang om ugen.
Omkring måneds-skiftet april/maj sender Lars en e-mail til sidste års deltagere (som tidligere). 
 
Vimpler og standere
Vi har allerede brugt ~9.600 til køb af vimpler til SRPI2019 (6.375,-) + nye, extra store standere til overnatningshavne (3.150,-) + fragt. Fordeling mellem havnene...Vimpler Standere

Fr-sund Flemming 20 -

Fr-værk Jørgen 12 1

Holbæk Dannie 20 -

Jyllinge Martin 20 -

Lyndby Dan 5 - Leveres

Lynæs Bent 20 1 Post

Marbæk René 20 1

Nykøbing Bjørn 12 - Post

Orø Casper 8 1 Post

Roskilde Poul 12 -

Veddelev Piet 8 -

Herslev Lars Resten Resten
Omkring tilmeldingsfristen skal Lars sende lister med deltagere pr. havn/klub til de relevante ildsjæle - husk mail-adresse og telefonnummer - det letter omdelingen af vimpler.

Anbefalede overnatningshavne
Som i 2018: Frederiksværk, Herslev, Lynæs, Marbæk (og Frederikssund) samt Orø.
Da klubhuset i Frederiksværk er udlånt, henvises SRPI-deltagerne til juniorlokalet, hvis de vil indendørs. Marbæk lægger klubhus til i år - deltagerne kan fortsat overnatte i Frederikssund Havn, hvis det passer dem bedre.
Bent bedes tjekke op med havnefogeden i Lynæs, så vi er sikre på, at vores betalingsordning fortsat gælder. 
Jørgen vil tjekke med havnefogeden, om det er OK med gratis overnatning i Frederiksværk (sidste år gik det, uden en egentlig aftale). Hvis der mod forventning skulle være problemer, betaler SRPI miljøafgiften, der opkræves af både under Frihavnsordningen (FH) - det er trods alt ingen stor udgift - vigtigt, at deltagerne ikke skal bøvle med betaling.
 • Efter planlægningsmødet har Jørgen 26. marts bekræftet aftalen med havnefoged Kim:  Både med SRPI-stander må frit overnatte i Frederiksværk havn, fra 15. til 16. juni. 
   
 • Bent har 1. april bekræftet at betalingsordningen med Lynæs også gælder for 2019.
  Halv overnatning er prissat til Kr. 87,50. Toiletkode er den samme som foregående år.
Resultatberegning
Poul og Martin tager tjansen - Lars vil efter bedste evne forholde sig passiv ;-)
Vigtigt at Lars leverer deltagerliste i regneark for at lette kontrol af logbøger.

Ændringer ift. sidst
Ingen ændringer i sejladsen, bortset fra at 'SRPI-light' på 50 sømil for mindre både formaliseres, og nu indgår i tilmeldingsskemaet. 
Rettelser på hjemmesiden: Dato på SRPI-forsiden rettet. Frederiksværk indsættes som anbefalet overnatningshavn på siden Overnatning i havn, så hjemmesiden er i overensstemmelse med sejladsprogrammerne. 

Tak til Piet og VSB for lån af klubhus!

Lars P

De tre seneste nyheder

 • Skal du med på den 25. SRPI? SRPI 2020 sejles 20-21. juni. Vi håber at mange vil være med til at fejre, at det er 25. gang der sejles Sjælland Rundt På Indersiden - også deltagere ...
  Sendt 5. jan. 2020 00.14 af S.R.P.I Inderfjord
 • SRPI 2020 - tilmelding er åben Sjælland Rundt På Indersiden sejles for 25. gang, weekenden 20-21. juni 2020. Sæt kryds i kalenderen, og tilmeld dig her...  Med undtagelse af, at Hobie'erne ikke deltager pga ...
  Sendt 22. dec. 2019 14.08 af S.R.P.I Inderfjord
 • SRPI-HC sejles ikke i 2020  Hobie Fleet 815 (HobieCats i Øresund og omegn) besluttede ved deres generalforsamling i november, at deltage i Hobie Fleet 333's jubilæumsarrangement på Fyn, som også bliver DM for klassen ...
  Sendt 19. dec. 2019 22.48 af S.R.P.I Inderfjord
Viser post 1 - 3 af 189. Vis flere »