SRPI planlægningsmøde i Frederikssund Sejlklub, 26. februar 2017

Deltagere: 
Bent (Lynæs), Connie og Bjarne (Orø), Dannie (Holbæk), Flemming (Frederikssund), Michael (Frederiksværk), Poul (Roskilde), René (Marbæk), Tina og Lars (Herslev). 
 
Regnskab:
Med et planlagt underskud på ca. 7.000,- er det lykkedes det at reducere pengebeholdningen. Beholdningen er fortsat over det ønskede niveau jf. beslutning i 2015; "Det er ikke meningen, at SRPI skal akkumulere penge" - målsætningen er 20-25.000 på kontoen. 
 • En difference på 2.178,- er opdaget efter mødet. Enten skyldes den, at vore udgifter har højere - eller, at en udgift vedr. Isefjordkredsen ved en fejl er trukket fra vores konto. Mens dette afklares, må vi nok regne med, at underskuddet er større (~9.200 i stedet for ~7.000,-).
  Michael undersøger, og Lars retter til under afsnittet 'Økonomi'.
Tilmeldingsfrist 1. juni:
Sejladsen ligger tidligt i år, derfor er 'officiel tilmeldingsfrist' ændret fra Grundlovsdag til 1. juni; eftertilmelding vil være muligt til 5. juni -  eller nogle få dage herefter. 
Sidst i februar er vi oppe på godt 25 tilmeldte - over det dobbelte i forhold til sidste år, hvor vi endte med 142 tilmeldte. 
  
Resultatberegning / kontrol af logbøger:
Med Flemmings hjælp løftede Poul opgaven i 2016. Poul tager på langtur i år, men har lovet at beregne resultaterne undervejs. Det er vigtigt, at Lars sender link til skema med indtastninger, og endelig deltagerliste som regneark.

Anbefalede overnatningshavne:
Klubhuset i Marbæk genopføres, og forventes klar inden SRPI2017- Vi går tilbage til de fem traditionelle anbefalede overnatningshavne - Lynæs, Orø, Marbæk, Frederiksværk og Herslev - her sættes grillkul og tændvæske til deltagerne. 
Hvis der mod forventning skulle opstå problemer med klubhuset i Marbæk, er klubhuset i Frederikssund stillet til rådighed, og SRPI-deltagerne kan gratis overnatte i Frederikssund Lystbådehavn (Sejlklubben har ønsket at komme på listen over anbefalede, gratis havne - god stil). 
I forbindelse med årets sejlads oplevede vi (igen) et par udfordringer ifm. overnatningshavne:
 
Oprydning i klubhuse:
Det er en selvfølge, at det er hver enkelt deltagers ansvar at rydde op efter sig. Alligevel må vi indskærpe, at vi risikerer at klubhusene langs banen aflåses, hvis deltagerne ikke rydder op efter sig. Gæster, som ikke deltager i sejladsen, benytter klubhusene i SRPI-weekenden - det fortæller 'gratisterne' selv.

Betaling for overnatning i Lynæs:
Den fordelagtige løsning med fælles opkrævning fortsættes ikke, da deltagerne ikke bakker op om den. Heller ikke i 2016 modsvarede indbetalinger for overnatninger beløbet, opkrævet af Lynæs Havn. Mindre end halvdelen af de overnattende både indbetalte 'halv havnetakst' til vores konto. Vi har ikke brugt samme resurser / ihærdighed, som Niels tidligere lagde for dagen; det burde ikke være nødvendigt. 
Bent kontakter den flinke havnefoged, for at høre om deltagerne kan slippe med 'halv havnetakst' ved betaling i automat, eller til havnefoged. Hvis ikke det kan lade sig gøre, må deltagerne betale havnepenge, som de øvrige gæster. 
Det undersøges desuden, om toilet-kode 7774 (SRPI på alfanumerisk tastatur) gælder i år.
 • Aftale med Lynæs Havn 
  Bent og havnefoged Morten er blevet enige om følgende løsning, der demonstrerer stor hjælpsomhed og imødekommenhed fra havnens og Mortens side. Den 3. marts har Bent skriftligt bekræftet aftalen:
  • Som aftalt pr tlf sender jeg hermed aftalen vedrørende betaling af havneafgift i Lynæs for SRPI deltagere i weekenden lørdag den 17 til søndag den 18 juni.
   Der er aftalt følgende:
   SRPI skriver i invitationen til sejladsen, at i Lynæs betaler SRPI deltagere som bærer SRPI standeren halv havneafgift kr.80. 
   Afgiften skal betales på havnekontoret søndag morgen mellem 08:00 og 08:30.
   Overholdes dette ikke vil der blive opkrævet fuld havneafgift kr.160 plus et opkrævningsgebyr i lighed med reglerne for alle andre gæstesejlere.
   Denne måde at gøre tingene på vil lette administrationen væsentligt i SRPI gruppen samtidig med at betalingsmåden jo ligner den måde som mange gæstesejlere i al almindelighed benytter sig af.
   Tak til Morten for en god løsning på et tilbagevendende problem, vi håber meget det vil komme til at fungere.
  • Vi regner ikke med at nogen forlader Lynæs uden at have betalt, men har lovet at hjælpe Lynæs Havn til at finde "snydepelse", hvis der mod forventning skulle være nogen. 
   Vi har desuden tilbudt deltagerliste sorteret efter bådnavn, for at lette identifikation af gæsterne - måske kan det også få "gratisterne" frem i lyset.
Præmier:
Dannie bestiller igen i år hos Comfort Marine Service. Det besluttedes, at vægte sikkerhedsudstyr højt; herunder tre stk. mand-over-bord-bøjer á ca. 1.500,-. Ønsker / forslag til præmier sendes til Dannie senest 1. april på email dannie<>rize.dk.
Dannie og Lars aftaler nærmere om beløb - vi ender nok på i alt ~25.000,- i indkøbspriser.
  
Standere:
Der er købt ekstra standere i år - Aalborg Flagfabrik har leveret på favorable vilkår. For at spare porto sendes ikke til 'udenfjords deltagere', men vil lade dem afhente ved deres startsted, ligesom 'fjordsejlerne'. 
Årets stander blev udleveret: Frederikssund (20), Holbæk (20), Lynæs (20), Marbæk (20), Orø (10), Roskilde (15), Herslev (resten). Michael glemte 10 til Frederiksværk.
Tæt på tilmeldingsfristen tilsender Lars lister med tilmeldte per startsted, med deltagernes kontaktinfo. 

Plakater:
Plakater omdelt til opsætning i klubberne i A3 og A4. 
 
Næste møde:
Tak til Frederikssund Sejlklub og Flemming for husly ved arbejdsfrokost og planlægningsmøde. Der holdes evalueringsmøde i forlængelse af 'Præmieoverrækkelse med pral', 27. august.
 
Referat, Lars

Tilføjelser til referatet skrevet med rød kursiv.

De tre seneste nyheder

 • Send logbog og fotos Vi håber du er kommet godt og sikkert hjem fra SRPI 24½. Husk at taste tiderne fra papir-logbogen ind på hjemmesiden, så hurtigt som muligt, så vi ikke skal ...
  Sendt 21. jun. 2020 10.46 af SRPI Inderfjord
 • Så er vi klar til SRPI 24½ Jyllinge Lystbådehavn nu med på listen over gratis overnatningshavne, så listen i år omfatter Frederikssund, Herslev, Jyllinge, Kignæs, Marbæk og Orø. Vejledning i betaling af halv havnetakst i Lynæs Havn ...
  Sendt 18. jun. 2020 15.36 af SRPI Inderfjord
 • Sejladsbestemmelser er klar Sejladsbestemmelser for SRPI 2020 er klar. Det er vigtigt, at deltagerne er opmærksomme på ændringerne, der er indført ved den "Covid-19 udgaven" af Sjælland Rundt På Indersiden. Sejladsen afvikles ...
  Sendt 16. jun. 2020 16.28 af SRPI Inderfjord
Viser post 1 - 3 af 197. Vis flere »