SRPI planlægningsmøde i Hundested Motor & Sejlklub, 6. marts 2016

Deltagere: 
Bent (Lynæs), Connie og Bjarne (Orø), Dannie (Holbæk), Flemming (Frederikssund), Martin (Jyllinge), Michael (Frederiksværk), Poul (Hundested), Poul (Roskilde), René (Marbæk), Tina og Lars (Herslev).  
  
Banen:
Bent fremførte synspunktet, at banen skal være så enkel som muligt, samt at ændringerne skal være så få som muligt og banen skal helst være den samme. Dette var der bred enighed om. 
Forsøg med valgfri startretning fra Lynæs droppes - der var ingen, der startede sydover i 2015, så der er ikke behov for dette.
Dannie spurgte, om der kunne indføres en kortere bane; bortset fra Hobie-banen ca. 50 sømil over 6 etaper, indføres ikke kortere baner. Det står enhver frit for at afkorte, ved kun at gennemføre en del af banen - der er jo præmier til alle.
Hobie katamaranerne deltager igen. 
 
Lodtrækningskonkurrence blandt tidligt tilmeldte:
Bent efterlyste tiltag, der kunne få deltagerne til at tilmelde sig tidligt - mange tilmeldte trækker endnu flere med sig. Vi besluttede, at der igen i år gennemføres en konkurrence imellem betalte tilmeldinger inden 1.maj. 
Første-præmien er som sidste et sæt søkort (almindelig eller søsportsudgave); anden-præmien vil være en samling øl fra bryggerier i Fjordlandet; tredje-præmien en lidt mindre samling (fx. Frederikssund, Halsnæs, Herslev og Holbæk bryghuse og Hornbeer).
 
Anbefalede overnatningshavne:
Lynæs, Orø, Marbæk, Frederiksværk og Herslev. Her sættes grillkul/tændvæske til deltagerne, og klubhusene åbnes for deltagerne. 
Bent kontakter havnefoged i Lynæs for halv havnetakst - vi overfører betaling uden diskussion om antal både, når blot der rammes nogenlunde inden for skiven; det er vigtigt at bevare det gode samarbejde - toilet-kode 7774 (SRPI på alfanumerisk tastatur). 8 marts har Bent har bekræftet aftalen med havnefogeden + brug af klubhus + kode 7774.
Flemming og Rene (samt Christian Hangel) er blevet opmærksomme på "udfordringer" for grill-hygge i Marbæk/Frederikssund... MSM's klubhus er brændt ned, og FD's klubhus er udlejet... der er allerede fuld fart på, at finde en løsning - der skal mere til, for at stoppe en sjov sejlads.
Flemming og René undersøger (ligesom Christian Hangel) mulighederne - eventuelt telte.
Måske kan Jyllinge benyttes som alternativ? 
 
Præmier 2016:
Ved evaluering i august 2015 besluttede vi at købe få, men dyre præmier i 2016. 
Maritime præmier; desværre lukker Holbæk Bådcenter, der har været præmieleverandør siden 90'erne. Dannie kontakter Claus fra Comfort Marine Service, for at undersøge muligheder ved samlet bestilling af 20-25 præmier for fx. 10.000,- (bl.a. sikkerhedsudstyr en mulighed). 8. marts har Dannie været i kontakt - der laves et oplæg til godkendelse.
Jakker og trøjer med broderi (design med standere) blev ønsket. Uldtrøjer med standere, hvis det er muligt at få produceret (Lars undersøger). Mindre strikvarer er uden interesse. 
Ingen indkøb af Weidingerpræmier i år.
Lars har været i kontakt med ung smykkekunstner, der er gået i tænkeboks. Hvis hun finder på noget spændende med en maritim vinkel, bestilles forsøgsvis et mindre antal smykker.
  
Information om SRPI i gratisaviserne:
Det blev besluttet at vi i år vil prøve, at lave lidt ”gratis reklame” for SRPI i gratisaviserne. Konkret vil vi rette os mod de lokalområder hvor der pt. er sejlere der deltager eller potentielle kommende deltagere i SRPI. 
Vi blev enige om, at Connie udarbejder forslag til artikel som rundsendes til ildsjælene. 
De  tilføjer lokale input samt info om hvilke gratis aviser der dækker deres område. Informationen returneres, og Connie forestår herefter koordineringen med indsendelse af info til lokalaviserne.
Der findes også eksempler fra 2012 på hjemmesiden.
 
Standere:
Årets stander blev udleveret: Frederikssund (10), Frederiksværk (10), Holbæk (15), Hundested (3), Jyllinge (10), Lynæs (15), Marbæk (10), Orø (10), Roskilde (10), Herslev (resten). 
Faktura kr. 5.937,50 er modtaget 7. marts, og blev sendt til Henrik Pedersen, Isefjordkredsen. Skal betales senest 12. marts, Lars har bedt om bekræftelse. Betaling var ikke registreret hos leverandør 15. marts, men der er iflg. Henrik betalt 16. marts.
 
Plakaten:
Flere udgaver blev præsenteret for gruppen der herefter tilsluttede sig den endelige model med rettelse af tekstfarven (fra grøn til gul). PDF med den endelige udgave, som bliver vores flotte plakat for 2016 sendes rundt. Print evt. ud og hæng op rundt omkring.  
 
Resultatberegning / kontrol af logbøger:
Poul og Flemming har meldt sig til at løfte denne vigtige opgave, der indtil 2014 blev løftet af Niels. Lars sender eksempel - fx. link til skema.
 
Økonomi:
Vi har masser af penge - en del af dem er dog brugt, men ikke afregnet for SRPI 2015. Vi har ikke fuldstændigt overblik - som følge af "kludder" i Isefjordkredsen, mistede især Lars, men også Connie, interessen i efteråret. Se side med overblik...
Michael har de fornødne kvalifikationer, og vil gerne tage hånd om SRPI's økonomi og regnskab, hvis det er muligt i forhold til Isefjordkredsen (se afsnit Isefjordkredsens generalforsamling).
Nederst findes PDF med regnskab / resultatopgørelse modtaget 8. marts fra Henrik Pedersen, Isefjordkredsen ifm. indkaldelse til kredsens generalforsamling 16. marts i Roskilde.
Indtægter 32.066,- og udgifter 16.941 giver et overskud på 15.125,-
Tiden vil nu nok vise, at det reelle overskud var ca. 6.500,- (en indbetaling på 2.500,- kan vi ikke redegøre for, og Lars mener at har bilag fra 2015 liggende et sted - blandt andet fra Holbæk Bådcenter - et godt gæt er ca. 6.000,-).
  
Isefjordkredsen:
Som udgangspunkt ønsker ildsjælene ikke, at HSS skal opsige aftalen med Isefjordkredsen. Ikke desto mindre er det ubetinget et krav, at SRPI-ildsjælene har løbende adgang til SRPI`s konto som deltagerne indbetaler til; dels for at afstemme indbetalinger, og dels for at kunne betale kreditorer (fx. er standere allerede leveret). 
Isefjordkredsens formand har ikke informeret om, hvordan vi forventes at kunne disponere over SRPI`s konto, hvilket er helt uacceptabelt. 
Såfremt der der ved kredsens kommende generalforsamling skulle blive valgt en ny formand for Isefjordkredsen, der er mere positiv over for SRPI, foretager vi os intet - ellers opsiges aftalen med Isefjordkredsen.
 
Ved eventuel ophævelse af aftalen med Isefjordkredsen:
HSS' bestyrelse har 5. marts bekræftet, at klubben stille de nødvendige ressourcer til rådighed, hvis SRPI-ildsjælene mener, en ophævelse af aftalen er nødvendig. I så fald, er det holdningen, at tilbageførslen kan ske straks, uden aftalens tidsfrist. Enten ved en gensidig ophævelse af aftalen med Isefjordkredsen, eller en ensidig ophævelse. 

En gensidig ophævelse af en kontrakt betegner det forhold, at der er enighed mellem parterne om, at udvekslingen af ydelserne mellem parterne skal ophøre, og volder sjældent problemer.

En ensidig ophævelse af en kontrakt er derimod en ensidig tilintetgørelse af kontrakten, som sker straks i det øjeblik den ophævende part har gjort ophævelsen gældende. En berettiget ophævelse af kontrakten kræver som altovervejende hovedregel væsentlig misligholdelse af kontrakten fra den anden part. 
Det må siges at være en væsentlig misligholdelse af aftalen, at der ikke er taget skridt for sikre at SRPI 2016 kan gennemføres, ved på forhånd at sikre SRPIs mulighed for at disponere over egne midler. 
 
Isefjordkredsens generalforsamling: 
Vi talte også om kredsens kommende generalforsamling. Hvis I kender nogen visionære / engagerede medlemmer i jeres klubber, der kunne være interesserede i én af de fire ledige poster, er det måske en idé at prikke lidt; ellers ser fremtiden ikke lysende ud for SRPI i kredsregi.
Der er brug for nye folk i kredsbestyrelsen; formanden har for et år siden varslet, at han går af i år. Connie gik af i utide pga. formandens holdning til SRPI og andre breddeorienterede sejladser, Bjarne stopper i år, og Niels afgik som bekendt ved døden. 
SRPI har brug for en kredsbestyrelse, der ser på sejladsen med positive øjne, som det bredde- orienterede arrangement, der samler flest deltagere i kredsen, til cruisingsejlads, kapsejlads og motorbåds-sejlads
Michael har de fornødne kvalifikationer, til at tage hånd om SRPI's økonomi og regnskab, men vil ikke stille op som kasserer, da han ikke gider "alt det politiske".
Efter "angrebene" ved formandsmødet i Holbæk, på sejladser (SRPI, Sydfjordsstævne, Jyllinge Open m.fl.), med cruisingbåde fra klubber uden for Dansk Sejlunion, har HSS ikke deltaget i kredsregi. Lars prøver at lokke en repræsentant fra HSS' bestyrelse til at møde op 16.marts.
 
Kronprins Frederiks Bro
Der er ikke den mindste chance for, at vi kan få ½-times åbning, som i 2014. Derfor bruger vi ikke energi på at ansøge.
 
Næste møde.
Tak til Poul i Hundested for et super dejligt arrangement. Vi ser allerede frem til næste års planlægningsmøde hos Michael i Frederiksværk.
Inden da, er der evalueringsmøde i forlængelse af Præmieoverrækkelse med pral, 28. august.
 
Referat, Connie / Lars

Tilføjelser til referatet skrevet med rød kursiv.

De tre seneste nyheder

  • Vi holder næsten jubilæum Snart begynder fordeling af standeren, der markerer at vi ikke får fejret jubilæet som planlagt. Til gengæld er vi er glade for, at det vil lykkes at afholde sejladsen - og ...
    Sendt 31. maj 2020 23.13 af S.R.P.I Inderfjord
  • Livrem og seler ved SRPI Tak for den kolossale opbakning! Søndag 17. maj kom tilmelding nummer 120; dermed har mere end 300 sejlere allerede besluttet sig for at deltage i den særlige 'Covid-19 udgave ...
    Sendt 24. maj 2020 13.39 af S.R.P.I Inderfjord
  • SRPI i 'Covid-19 udgave' SRPI 2020 sejles 20-21. juni i en begrænset 'Covid-19 udgave' i stedet for det planlagte 25-års jubilæum - vi kalder sejladsen SRPI 24½  Jubilæumssejladsen udsættes et år, men ...
    Sendt 27. apr. 2020 08.29 af S.R.P.I Inderfjord
Viser post 1 - 3 af 193. Vis flere »
Ċ
Lars Plejdrup,
8. mar. 2016 22.31