SRPI planlægningsmøde i Herslev, lørdag 7. februar 2015

Til sidste øjeblik blev vi ramt af afbud; men 10 deltagere fra 8 klubber kom frem: 
Bjarne og Connie (Orø), Flemming (Frederikssund), Michael (Frederiksværk), Piet (Veddelev), Poul (Hundested), Poul (Roskilde), 
René (Marbæk), Tina og Lars (Herslev), 
 
Bane for HobieCat - 50 sømil etapesejlads
Hobie Cats
Forslaget om at lade Hobie Cat deltage i SRPI blev diskuteret og vedtaget. Det forventes at der vil deltage 12 til 15 både, primært fra FD/MSM og Skovshoved. Sejladsen bliver 50 sm. Se referat fra møde med Hobier, samt baneskitsen til højre. 
 
Kite Surfere (Hydrofoil)
Det blev diskuteret om Hydrofoil Kite Surfere skulle kunne deltage i SRPI. Antal var på nuværende tidspunkt ukendt - sikkert kun 2-3 stykker. Lars vil holde møde med kiterne og diskutere med dem. Bl.a. bane, sikkerhed og vigeregler. Formodentlig vil banen blive ligesom Hobie Cats om lørdagen, og som kølbådene om søndagen - det er dog helt åbent. Uanset hvad, bliver der ingen sejlads under højspændingsledningerne ved Skuldelev.
 • De ønsker at starte fra Kignæs, lørdag. Det er muligt, at hele distancen (inklusiv Roskilde sydfjord) kan sejles på én dag. 
 • Vigeregler blev vendt i forbindelse med et spændende foredrag om hydrofoil-kites i Holbæk Sejlklub, 19. februar. Den korte version er, at surferne 'viger for alt og alle'. 
 • Vi skal henstille til (indskærpe) at kølbåde og flerskrogsbåde holder kurs og fart, når de møder surferne, der ofte sejler omkring 20 knob.
Logbøger 
Neutraliseringsbøjen ved Kignæs ændres til en sydligere 
grøn bøje på positionen N55o51.185, E12o02.284. 
Baneskitser: Rønnen har forkert position. Skal rettes. 
Det blev diskuteret om der skulle lægges flere tidtagningspunkter ind i logbogen. Blev ikke vedtaget, da de fleste havde nok at gøre med at sejle og få taget tiderne på de punkter der allerede var i logbogen. 
 
Udtynding i mærkerne
Rød bøje i Østre Løb ved Orø bibeholdes som neutraliseringsmærke i tilfælde af vindstille.
Nørre Rev droppes som neutraliseringsmærke. Ægholm slettes  som banemærke.

SRPI-light
Det blev diskuteret om små både med LYS under 1 skulle have en kortere bane, evt. samme bane som Hobierne. Blev ikke vedtaget, da der bl.a. ville blive for meget administrativt arbejde. Der var også lidt modvilje mod at lave for mange 'versioner' af SRPI.
Vi skal måske reklamere lidt mere for, at der er præmier selvom man ikke kommer hele vejen rundt, og rangere udgåede efter sejlede sømil (vi plejer at rangere efter sejltid - længst sejltid giver bedst 'placering').

Omsejling af banen
Det blev diskuteret om det skulle være muligt for både med start ved Lynæs, ved tilmelding at vælge enten at sejle mod syd (ned i Isefjorden) eller mod øst (mod Frederiksværk). Idéen fremgår af notat fra evalueringsmøde. Blev ikke vedtaget. Fra Lynæs starter man i derfor som sædvanlig mod Frederiksværk om lørdagen. 
Vi har tidligere diskuteret en omlægning af omsejlingsretningen - det faldt på, at det i fremherskende vindretninger med kraftig vind vil give et strabadserende kryds fra Frederiksværk til Rønnen, og kan gribe ind i deltagernes traditioner mht. overnatningshavne.
 • Efter planlægningsmødet er ildsjælene blevet enige om at afprøve muligheden for at sejle sydover fra starten ved Lynæs, i stedet for mod øst, som der er sejlet hidtil. Følgende er indsat som nyhed på hjemmesiden fra 8. marts: 
  • 1 2 3 - det er en prøve. Som et forsøg i år, kan både med start fra Lynæs, vælge at sejle enten sydover eller - som vi plejer - østover lørdag morgen. Sejlretningen banen rundt forbliver uændret. Hvis du ønsker at gøre brug af den mulighed, skal du senest 5. juni 2015 sende en mail til Niels på nhisc<>youmail.dk med angivelse af bådens navn og hjemsted, dit eget navn samt angivelse af ønsket om at starte sydover. Tilmelding i øvrigt som normalt. Hører vi ikke fra dig, eller eftertilmelder du dig (fra 6. juni) starter du østover. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Niels på 2991 5619.
Overnatningshavne
Lynæs, Orø, Frederiksværk, Marbæk og Herslev. 
 
TracTrac / App
Det blev foreslået at man kunne have en App til at følge bådene i SRPI. Hvis der nogen der har forstand på det, er de velkomne til at undersøge det. 
 
Lynæs
Havnepenge i Lynæs opkræves som de foregående år. 50,- rykkergebyr til de langmodige.

Erindringsgave
Det blev diskuteret om der skulle være/sendes erindringsgave til dem der ikke mødte op til præmieoverrækkelsen. Blev ikke vedtaget.
 
Penge i overskud
SRPI 2014 gav et overskud på 3.476,- og der er 25.471,- på kistebunden. Da det ikke er meningen, at SRPI skal akkumulere penge, men satser på ca. 20.000 kr. på kontoen, blev det vedtaget, at der i 2015 købes dyrere præmier. Omkring 50 stk. til 300 til 400 kr. per stk.. Niveauet kan også hæves, så tidligere 1. præmier bruges som 2. præmier. 
Niels inddrages i beløb til præmier (mere om økonomi). Flemming besøger Weidingerglas, Lars klarer de maritime præmier. Det bliver en festlig markering af sejladsens 20 års jubilæum! 
 • I runde tal brugte vi sidste år
        14 tkr på præmier - heraf godt og vel 9 tkr til Weidingerglas
        7 tkr på standere og lidt til grillkul, porto og web-afgifter
        2 tkr på møder
 • Et fornuftigt bud på indkøb i 2015 kunne være:
        8 tkr til maritime præmier
        7 tkr til Weidingerglas præmier
        3 tkr til præmier, der appellerer til pigerne
Plakat 
Connie har lavet udkast til plakat. Lars sender til Piet.
 
Motorbåde ved SRPI
Indtil nu har der kun været få deltagere. På nuværende tidspunkt er der en tilmelding. Det er et stort arbejde at arrangere motorbådssejlads, men Lars ser på det og laver sejlads og opgaver, samt finder en god måde at melde det ud på.
 
SRPI-standere
Standere er trykt. Mødedeltagerne tog standere med til deres respektive klubber. Lars noterede antallet.
 
Fotos
Billeder fra tidligere års sejladser ligger på hjemmesiden.
 
FaceBook gruppen 
Siden www.facebook.com/groups/indersiden administreres af ildsjælene, der har administratorrettigheder.
 
Næste planlægningsmøde
Næste planlægningsmøde bliver i Frederiksværk eller Hundested, februar-marts 2016.
Evaluering af SRPI2015, umiddelbart efter præmieoverrækkelse med pral, søndag 30. august 2015.
 • Poul har efterfølgende bekræftet, at vi kan mødes i Hundested (HMS) ved planlægningsmøde 2016.
Kronprins Frederiks Bro
Fik vi ikke vendt, men vi håber at Martin har helt til at få ophævet spærretiden igen i år. Det var en forbedring, der var 'til at tage og føle på' i 2015. Stor tak for det!

Referat Poul (HMS) med enkelte tilføjelser af Lars (HSS).
Efterfølgende bemærkninger, der er tilføjet, kendetegnes ved punktopsætning og rød skrift.

De tre seneste nyheder

 • SRPI 2020 resultater Resultaterne findes her ... vi beklager, at der skulle gå fem uger, før de blev lagt op på hjemmesiden - det er under den sædvanlige standard. Kort efter sejladsen kludrede vi lidt ...
  Sendt 26. jul. 2020 00.00 af SRPI Inderfjord
 • Send logbog og fotos Vi håber du er kommet godt og sikkert hjem fra SRPI 24½. Husk at taste tiderne fra papir-logbogen ind på hjemmesiden, så hurtigt som muligt, så vi ikke skal ...
  Sendt 21. jun. 2020 10.46 af SRPI Inderfjord
 • Så er vi klar til SRPI 24½ Jyllinge Lystbådehavn nu med på listen over gratis overnatningshavne, så listen i år omfatter Frederikssund, Herslev, Jyllinge, Kignæs, Marbæk og Orø. Vejledning i betaling af halv havnetakst i Lynæs Havn ...
  Sendt 18. jun. 2020 15.36 af SRPI Inderfjord
Viser post 1 - 3 af 198. Vis flere »