Møde med Hobie-klubben, 16/12-2014

Weekenden 20-21. juni 2015 får vi nok deltagelse af 10-15 Hobie 16 katamaraner med junior- og senior-besætninger.

16. december blev et indledende møde afholdt i Frederikssund. Fra Hobie-klubben deltog Claus Engelsen (Skovshoved) og Christian Hangel (Frederikssund), og fra SRPI René (Marbæk) og Lars (Herslev).
 
Planen er at der bliver et SRPI "light" løb specielt for Hobie, med udgangspunkt i Marbæk / Frederikssund.

Lørdag går det mod syd (uden neutralisering) med frokost i Herslev og retur til Frederikssund, hvor der så er fælles grill i Marbæk med kølbådene, samt efterfølgende overnatning i FD's klubhus om aftenen. Distance cirka to gange 15 sømil.
 
Søndag går det mod nord fra Kignæs med frokost i Lynæs hvorefter Hobierne sejler hjem til Frederikssund, efter målgang ved Kignæs. Distance cirka to gange 10 sømil.
 
Dermed bliver banen uden neutralisering i sejlrenderne, og uden det lange åbne stræk rundt om Orø i Isefjorden.

Planen er at Hobierene fra FD/MSM de øvrige deltagere selv arrangerer det nødvendige og klubberne stiller i princip bare hus og slæbested til rådighed.
 
Om søndagen får Hobierne brug for noget slæbeassistance gennem broen, men de nok nogle, der gerne hjælper med i følgebåde. Ellers giver kølbådene garanteret en hånd og en tovende.

Herunder findes notater krydret med lidt betragtninger:SRPI "light" (~50 sømil er også en mundfuld, så betegnelsen "light" er vist ikke helt korrekt - vi må finde på noget andet)
 
LØRDAG - 14,8 + 15 sømil
Start ved Marbæk, 8:30-8:35 (forventet ved Selsø Hage 9:30 ved 6 knob). Start fra kapbøje, umiddelbart syd for havnen ~55o49,25 / 12o03,34
Selsø Hage skal passeres uden at "genere" bådene, der starter der. Bemærk at både med start fra Veddelev neutraliserer ved Selsø Hage.
Ved Herslev neutraliseres ved Rød lystønde for frokost. Første Hobie tager tider for de efterfølgende.
Le Mans start fra stranden ved Herslev. Tidspunkt skal noteres.
Der neutraliseres igen ved mærket ved Marbæk, hvor Hobierne hygger sammen med de øvrige overnattende både. Første Hobie tager tider for de efterfølgende.
René sørger for grill i Marbæk
Christian undersøger lån af Frederiksunds klubhus til overnatning.
 
SØNDAG - 9 + 9,9 sømil
Start fra Kignæs, 9:30-9:35 sammen med resten af feltet, som genoptager der.
Ved Lynæs neutraliseres ved kompasmærke tæt på havnen for frokost. Første Hobie tager tider for de efterfølgende.
Le Mans start fra strand eller badebro (afhængig af vindretning). Tidspunkt skal noteres.
Målgang ved Kignæs. Første Hobie tager de efterfølgende i mål (tider noteres).
Lars holder starttider mellem 9:30 og 9:35 fri for alle startsteder, så Hobier har tidsrummet for sig selv (alle andre både genoptager på samme tidspunkt, som de starter lørdag).
Christian tjekker muligheder for frokostpause med Henrik Pedersen (Lynæs)
 
PRÆMIER / PRÆMIEOVERRÆKKELSE
SRPI (René / Lars) foretrækker at præmier overrækkes ved "præmieoverrækkelse med pral", sidste søndag i august. Hvis det ikke kan lade sig gøre - og det kan det næppe i 2015 - kan Sailing Århus måske overtales til at lade en præmie-seance indgå som festligt indslag ved DM, 5-6. september. Vil give god reklame for SRPI-konceptet.
Når (hvis) det bliver en succes i 2015, vil præmier ved SRPI2016 blive overrakt sidste søndag i august, sammen med de øvrige.

FØLGEBÅDE
Skovshoved og Juniorsejlcenteret (Claus / Christian) har ansvar for, at der er tilstrækkeligt med følgebåde. Vi ønsker ikke at juniorer sejler uledsagede rundt.
Antal følgebåde for sikker sejlads er op til Hobie'erne.
 
FORVENTET ANTAL DELTAGERE
10-12 Hobier - fortrinsvis Hobie 16 (de fleste med spiler). Andre catamaraner og joller er velkomne, hvis de skulle få lyst.
 
Lars laver udkast til sejladsbestemmelser - vi satser på at få det grundlæggende på plads i januar, så vi kan melde ud, hvad vi tilbyder.

SRPI holder planlægningsmøde ultimo februar / primo marts 2015 - dér skal alt helst være på plads.Cirka-distancer:
~14,8 Marbæk - Selsø Hage - Herslev
~15,0 Herslev - Veddelev - Selsø Hage - Marbæk
~9,0 Kignæs - Lynæs
~9,9 Lynæs - Frederiksværk - Kignæs

Hvis der er stemning for det, KAN vi eventuelt give mulighed for, at Hobierne ved morgenmaden, ved "optimalt vejr", vælger at runde Rønnen (mellem Nykøbing og Rørvig) = + 11,8 sømil inden frokost.
 


Information under SRPI-nyt, Ho-ho-hobie med baneskitse...