Notat fra evalueringsmødet efter ’Præmieoverrækkelse med Pral’ 2014

Der var almindelig tilfredshed med årets SRPI. Vi ser gerne lidt mindre vind i 2015 efter flere år med rigelig luft. 
  
Følgende emner blev berørt. Emnerne tages op til beslutning på planlægningsmødet i 2015.
 
1) Start/målmærke Kignæs
Det sker at sejlere fejlagtigt vælger en nordligere rød bøje end den rigtige. Synes nødvendigt med en mere iøjnefaldende markering; måske med en lille gul kugle øst for.

2) Udtynding i mærker
En vis udtynding i mærker blev foreslået. Da forslaget var baseret på en misforståelse om nødvendig tidsregistrering ved alle mærker, ville Lars overveje en tydeliggørelse af logbogen.
De to neutraliseringsmærker ved Nørre Rev og Orø Østre Løb burde kunne udgå - ingen har benyttet dem, siden de blev indført.
 
3) Kortskitser for startsteder
Måske kan kortskitser for startsteder laves mere tydelige - vi prøver at forbedre til SRPI 2015

4) Start fra Lynæs
Niels foreslog, at både startende fra Lynæs kunne vælge at sejle østpå eller sydover – skulle blot være bindende ved tilmelding. Idéen var at få overstået Isefjorden på førstedagen. For bedagede sejlere er Roskildefjordsiden mindre belastende end Isefjordsiden. Strækningen under sejl er mindre pga neutraliseringen, og farvandet er trods alt mere beskyttet. Så er man lidt flad efter lørdagen kan det være fristende at fravælge Isefjorden om søndagen
 
5) Flere tidsmålepunkter
Uffe Clemensen – én af de deltagende sejlere – havde foreslået flere obligatoriske målepunkter for at kunne sammenligne sine præstationer med andre bådes. Der var enighed om ikke at belaste de øvrige sejlere hermed.
 
6) Betaling for overnatning i Lynæs.
De fleste betaler rettidigt, men nogle stykker hænger lidt længe, og enkelte er næsten umulige at få vristet pengene fra. Der var sympati for den tanke, at hvis nogen ikke betaler, så kan de først deltage i SRPI igen, når de har betalt deres skyldighed plus et gebyr på 50 kr. Det samme gebyr som vi anvender ved for sen tilmelding.
 
7) Erindringsgave til deltagerne.
Niels foreslog, man til de sejlere, der ikke kom til ’præmier med pral’, sendte en lille erindringsgave. Ikke noget særligt – kunne være førstepræmiebilledet med et venligt brev.

8) Starttider søndag.
Niels var lidt usikker på starttiderne søndag. Nogle anførte faktisk starttid, andre anførte anvist starttid. Til brug for resultatberegningen anvendtes faktisk starttid ved ’tyvstart’, ellers anvist starttid.

Ref. Niels