SRPI evalueringsmøde, 28. august 2011 i Herslev

Referat fra SRPI-møde 28. august 2011 efter præmieoverrækkelse med pral
 
Deltagere: Flemming (Frederkssund), Piet (Veddelev), Preben (Roskilde), Per (Frederiksværk) og Lars (Herslev); desuden var HSS' kapformand, Lars Augustesen med undervejs.
 
Referat til mødedeltagere, samt til Jacob (Holbæk), Jacob (Marbæk), Aksel (Hundested), Bjørn (Nykøbing), Per (Lynæs), Peter (Bramsnæs), Ole (Nordhammer), Connie, Bjarne og Kim (Orø), samt til Niels Haase (Veddelev).
 

Piet har arbejdet videre med SRPI-hvidbogen. Papiret ser vi på næste gang vi mødes - ellers mailes rundt, når den er klar.
 
Plakater blev rigtigt fine - godt Piet insisterede på modernisering! Må finde på en ny til 2012.
 
Peter Ruffs har trukket sig som ildsjæl i Jyllinge. Ny lokal kontakt søges dér. Som følge af pensioneringen har Flemming og Lars beregnet resultaterne. 
  
Ingen har benyttet "ny" neutraliseringsbøje i Orø Østre Løb, og ingen lader til at have overnattet i Nordhammer. Samme regel i 2012 - så kan vi evaluere efter sejladsen, om noget skal laves om.
Nogle deltagere havde rundet vestligste kapbøje ved Herslev. Vi fastholder at det ikke skal rundes. Mærket udgik af banen, da vi i sin tid fjernede alle "unødvendige" mærker mellem startstederne - jf. forslag fra Steen Weber (Holbæk). 
   
Den nye form for opgaver og sejlads blev godt modtaget af motorbådssejlerne, men der gik unægteligt 'koks' i afviklingen på trods af ihærdig indsats og masser af velvilje. Det må vi gøre bedre næste år, og i øvrigt må vi prøve at få flere motorbåde med - arbejdet er det samme, om der er 3 eller 30 deltagere.
 
Deltagerne ønsker (forståeligt nok) resultaterne hurtigere. Det er en tidskrævende opgave - og et stykke frivilligt arbejde, der må udføres når vi har tid. Ikke desto mindre må vi forsøge at være lidt hurtigere fremover. Det har været en stor fordel, at vi har arbejdet i samme regneark (i Google-documents). Der er imidlertid stadig plads til forbedring i regnearket - det ville være ideelt, hvis outputtet i højere grad ligner papir logbøgerne.  
 
Enkelte deltagere har haft et større behov for servicering, end vi hidtil har oplevet. Hvor det er muligt, bør vi nok understrege at sejladsen er baseret på frivilligt arbejde - ikke på et team af fuldtidsmedarbejdere. Hvis vi ikke møder forventningerne, skuffes deltagerne; på den anden side kører ildsjælene sure i det, hvis forventningerne er for høje.
   
Et mindre underskud forventes efter planlagte ekstraordinære indkøb (broderede kasketter og trøjer + store standere til Orø, Fr-værk og lager) oven i det sædvanlige indkøb af standere og præmier. Et eventuelt overskud overføres til følgende år, så der er ca. 24.000,- på kontoen, og ingen økonomiske problemer.
  
Indtægter og udgifter bogføres af HSS' kasserer, men vi har slet ikke modtaget den samme service med løbende afstemning af kontoen af den nye kasserer. Vi modtog første og eneste kontoudtog fredag 26/8-11, halvandet døgn inden præmieoverrækkelsen. Dette er ikke er godt nok, da vi har forpasset mulighed for at inddrive manglende betalinger på sædvanlig vis. Derfor forventes tab oven i planlagte pga. manglende løbende opfølgning mht. deltagernes betaling af havnepenge i Lynæs (7 af 23 både mangler, mod 2 af 42 både sidste år) samt 6-7 deltagergebyrer.
  
Vi prøver at få identificeret de "dårlige betalere".  Flemming og Preben blev efter mødet 28/8-11, og gennemgik hele molivitten (fredag begyndte Tina og Lars, men blev ikke færdige).
  
Niels Haase (Veddelev) vil gerne være sejladsens tal-mand, og lave vore regnskaber mv. (uden interesse i at blande sig i sejladsens planlægning og afvikling i øvrigt). 
 
Det vil være en fin løsning, hvis SRPI's økonomi lægges ind under Isefjordkredsen, i stedet for HSS. Tilsyneladende opbakning hertil fra HSS' bestyrelse (Thomas Kvist konsulteret i forlængelse af mødet). Vi kan dog også oprette egen konto, hvis kredsen ikke er interesseret. Uanset løsning, ønskes selvfinanciering og råderum over akkumuleret overskud. Lars tager kontakt for at høre hvilken løsning Niels Haase foretrækker.
 
Bortset fra det økonomiske er der stor tilfredshed med arrangementet i HSS-regi. Fx. er det rigtigt gode rammer med præmieoverrækkelse i forbindelse med sejlerfest og Sydfjordsstævne.
 
I år kom vi af med masser af præmier - et pænt antal skal købes næste år. Mere om økonomi her
 
Næste planlagte møde - første lørdag i februar - søges holdt i Frederikssund Sejlklub, der ligger geografisk fint, fx. i forhold til Hundested og Lynæs, der sjældent deltager i møderne. Flemming afklarer om OK, og vender tilbage.
 
Referent Lars P 

De tre seneste nyheder

  • SRPI 2020 resultater Resultaterne findes her ... vi beklager, at der skulle gå fem uger, før de blev lagt op på hjemmesiden - det er under den sædvanlige standard. Kort efter sejladsen kludrede vi lidt ...
    Sendt 26. jul. 2020 00.00 af SRPI Inderfjord
  • Send logbog og fotos Vi håber du er kommet godt og sikkert hjem fra SRPI 24½. Husk at taste tiderne fra papir-logbogen ind på hjemmesiden, så hurtigt som muligt, så vi ikke skal ...
    Sendt 21. jun. 2020 10.46 af SRPI Inderfjord
  • Så er vi klar til SRPI 24½ Jyllinge Lystbådehavn nu med på listen over gratis overnatningshavne, så listen i år omfatter Frederikssund, Herslev, Jyllinge, Kignæs, Marbæk og Orø. Vejledning i betaling af halv havnetakst i Lynæs Havn ...
    Sendt 18. jun. 2020 15.36 af SRPI Inderfjord
Viser post 1 - 3 af 198. Vis flere »