Cruisingsejlads undersøgelse 2013Kært barn har mange navne; flagsejlere, tursejlere og cruisingsejlere er sejlere, der foretrækker cruisingsejlads, klubture og andre former for sejlsport, fremfor egentlig kapsejlads - eksempelvis i forbindelse med pinseture, kristi-himmelfarts-sejladser, træf og konkurrencesejladser med vægten lagt på hyggeligt samvær.
 
Cruisingsejlere inviteres til konkurrencesejlads i forbindelse med nogle stævner i Isefjordkredsen. Arrangører rundt omkring vil meget gerne have flere cruisingsejlere med. For at afdække ønsker og holdninger, opfordres flest mulige sejlere til at udfylde nedenstående skema.
 
Resultatet af undersøgelsen deles (anonymiseret) med enhver sejlsportsinteresseret - der er f.eks. truffet aftale om vidensdeling med bestyrelsen for Isefjordkredsen. Øverst til højre findes link til resultat med svar fra 119 sejlere - det er imidlertid fortsat muligt at give dit besyv med via spørgeskemaet - så offentliggøres resultaterne, når der er kommet flere svar.
 
Læs om tema-aften, torsdag 16. januar 2014 kl. 18:30, hvor tursejler konsulent Carsten Breuning fra DS og knap 40 engagerede sejlere deltog. Følg dette link... 
 
 
Ved tilmelding til temaaftenen indbetales kr. 80,- på konto i Danske Bank; 4317 3429 054 443. Ved fremmøde tilbagebetales kr. 50,- og lidt spiseligt serveres. Ved indbetaling skal navn oplyses, så vi kan indentificere indbetalingerne. Vi lukker for tilmelding ved søndag 12. januar, eller ved 50 tilmeldte - så vent ikke for længe, hvis du vil med!