Lidt om TurLys 2018

SRPI's liste er baseret på mål fra flere lande, og kan siges at være baseret på "kollektiv intelligens". Siden den sidste større opdatering er måltal fra yderligere et par lande kommet med i beregningen, og antal bådtyper er øget med godt 200 til over 1.600. 
Begrundelsen for at benytte så mange handikapsystemer er enkel: Ingen laver med overlæg et upræcist handikapsystem - hvordan de forskellige handikapsystemer skal omregnes og vægtes, kan altid diskuteres, men TurLys-listen er SRPI's bedste bud, som enhver frit kan modificere.

38, 14 og 26 fod
 
De hurtige skal sejle lidt hurtigere: 
Ved TurLys 2018 har de langsommeste både generelt fået et lidt lavere handikap, mens de hurtigste har fået et lidt højere - følgende er gennemsnit for bådene, der var beregnet med formlen, der har været anvendt fra 2014 til 2017: 

TurLys 2016 Ændring 2018
≤ 0,750 -1,5%
0,755-0,850 -1,5%
0,855-0,950 -1,3%
0,955-1,050 -0,6%
1,055-1,150 -0,1%
1,155-1,250  0,1%
1,255-1,350  0,5%
1,355-1,450  1,0%
≥ 1,455  1,7%
 
Handikap med og uden flyvende sejl:
For kølbåde er fradraget for sejlads uden spiler/genakker/code-zero uændret på ~2,5%. 
For joller er det hævet fra ~3% til ~3,5%, og for flerskrogsbåde er det hævet fra ~3% til ~4%.
 
Sømiletider til beregning af respitstart:
I den tidligere version oplystes sømiletider (sekunder per sømil banelængde) ved middel, let og hård vind. For at begrænse listens omfang, er der i 2018 udgaven udelukkende vist sømiletider ved middelvind (4-8 meter/sek.). 
Sømiletiderne ved middelvind svarer stadig til, at en båd med TurLys 1,000 tilbagelægger 5 sømil bane på en time, mens sømiletider ved let og hård vind er ændret:   

TurLys Sømiletid Sømiletid Sømiletid Sømiletid Sømiletid

Middel Let Let 2016 Hård Hård 2016
0,750 960 1152 1200 864 840
0,900 800 960 1000 720 700
1,000 720 864 900 648 630
1,125 640 768 800 576 560
1,200 600 720 750 540 525
1,500 480 576 600 432 420

Faktorerne er ændret til Let = Middel x 1,2 (før 1,25), og Hård = Middel x 0,9 (før 0,875). Det gælder alle bådtyper, uanset TurLys; derfor er forskellen imellem nogenlunde jævnbyrdige både ikke væsentligt forandret.
Hvis der er tvivl om vinden øger over 4 meter/sekund, eller falder til under 8 meter/sekund
i løbet af sejladsen, benyttes standard sømiletiderne for middelvind. 
   
Individuelle TurLys: 
Ved ugentlige klubsejladser (og andre serier), kan TurLys bruges som udgangspunkt for individuelle/personlige handikap. Hvor ofte - og hvor meget - der justeres, bør på forhånd besluttes lokalt. Hvordan individuelle TurLys præcist skrues sammen, afhænger bl.a. af lokale forhold, såsom feltets størrelse og sammensætning.
Det anbefales at sænke TurLys handikappene for de dårligst placerede, fremfor at hæve TurLys for de bedst placerede. F.eks. kan en sidsteplads i én sejlads udløse -0,010, og en næstsidsteplads -0,005 i TurLys ved næste sejlads i serien; herved bliver konkurrencen mere spændende for alle, i løbet af sæsonnen.
Hvis single-hand sejlere dyster i felter med almindelige besætninger, kan der indføres et fradrag i standard TurLys, som ved cruisingsejladserne i.f.m. Sydfjordsstævnet, hvor 0,010 fratrækkes ved single-hand sejlads.
 
Tilbagemeldinger: 
Forslag til forbedringer og tip om manglende bådtyper sendes til inderfjord<>gmail.com