Spørgsmål og svar - om start og genoptagelse

Hvor kan der startes fra?
Der startes fra et af ni startsteder (ved mindst fem tilmeldte både per startsted). Startstedernes omtrentlige positioner findes her. Transportsejlads er derfor meget begrænset. Herunder ses kortskitser over de ni startsteder:
  
Hvad er selvstart?
Der gives ikke signaler ved starterne. Bådene skal starte præcist på de fastsatte tidspunkter. Man er overladt til nøjagtige ure og de andre deltageres overvågning.  
 
Vips er klar til starten ved Rønnen i 2008 Dagny på vej til starten ved Kignæs i 2010
 
Hvad gør vi, hvis vi kommer for sent til start?
Der startes så snart det kan ske uden at genere både, der kommet til rettidig start. Benyt gerne et af mellemrum, der er lavet i startrækkefølgen for alle startsteder. Start mere end ét minut efter sidste fastsatte tidspunkt på samme startsted er ikke tilladt.
Sejladsledelsen kan halvere 'straffen', når deltagere afgiver en fornuftig forklaring under punktet 'godtgørelse' i logbogen. 
Hvis forsinkelsen skyldes, at flere både har samme starttid ved genoptagelsen søndag morgen, er det tilladt at starte op til tre minutter senere end det fastsatte tidspunkt - se punktet længere nede på denne side.
 
Hvad sker der, hvis nogen tyvstarter?
Ved start før det fastsatte tidspunkt, tillægges tiden, der er startet for tidligt, til den faktiske sejltid. Det betyder, at der eksempelvis lægges 1 minut til sejltiden, hvis en deltager starter ét minut for tidligt. 
 
Hvornår startes om søndagen?
Der startes på samme tidspunkt som om lørdagen, med mindre sejladsen genoptages ved Selsø Hage. Ved genoptagelse efter overnatning fra Selsø Hage startes præcis en time senere - dette giver både, der ikke er nået under broen lørdag aften mulighed for at nå frem.

Hvad, hvis flere både på ét sted har samme start tid?
Lørdag har alle både deres egen start tidspunkt ved det valgte startsted; men søndag kan man komme ud for at to eller flere skal starte samtidigt. Dette løses ved at mindste / langsomste båd starter først, med mindre parterne bliver enige om det modsatte.
For at undgå, at sejladsledelsen 'straffer for tyvstart', er det deltagernes ansvar at notere dette under punktet 'godtgørelse' i logbogen. 

Hvorfor kan vi ikke starte når vi har lyst?
Reglen om at man skal starte samme tid søndag som lørdag gælder for at samle bådene mest muligt om søndagen.