Spørgsmål og svar - om protester og protestbehandling

Hvordan protesterer jeg?
Protester afgives i henhold til gældende DS Kapsejladsregler, på protestskema som findes i regelbogen.

Er der nedlagt protester?
Senest torsdag efter sejladsen kan du på hjemmesiden se, om der er nedlagt protester.

Hvem sidder i protestkomiteen?
Protestkomite formand er Flemming Palne, der samler en protestkomiteen, og indkalder til protestbehandling senest tre uger efter sejladsen.

Kan tursejlere protestere?
Egentlig ikke, men dokumenteret snyd spiller ind, når prale-tider (sejlbåde) og point (motorbåde) beregnes. Tursejladserne mest er for sjov, så vi regner ikke med at nogen snyder, men eventuelle afvigelser bedes rapporteret, så hvert enkelt tilfælde kan vurderes. Eventuelle straffe kan ikke ankes, så det gælder om at holde sig på dydens snævre sti!