Spørgsmål og svar - om økonomien bag SRPI

Hvor kommer pengene fra?
Eneste indtægt er deltagernes indskud. Velvillig støtte i form af rabat ved indkøb af præmier muliggør en enestående præmiering. Der er præmier til alle - og lidt til...
 
Hvad går pengene til?
Sjælland Rundt På Indersiden løber fint rundt. Det er et princip, at sejladsen ikke skal generere et overskud. Over tid skal sejladsen økonomisk hvile i sig selv. Fordelingen varierer år for år, men følgende giver et godt billede af, hvad startgebyret bruges til, ved cirka 125 tilmeldte:
  
Præmier  Mindst 50% af startgebyret går til præmier - vi prøver at spare på alle andre poster, for at andelen skal blive så stor som muligt.
At vi år efter år kan uddele præmier til en værdi svarende til de samlede indskud skyldes køb af præmier til fordelagtige priser.
Vi er naturligvis interesserede i præmiesponsorater - også, selvom det egentlig går udmærket uden.
Standere De fleste deltagere reklamerer for sejladsen ved at føre SRPI-standeren sommeren over. Vi synes de er en rigtig god investering, og bruger 20% af deltagergebyrerne på at købe nye.
Hjemmeside og reklame  For at sprede det glade budskab bruges cirka 5% af indtægterne til hjemmeside, plakater og anden reklame.
Porto  Selvom det meste klares med e-mails og telefon bruger vi op til 5% på porto. 
Administration og fryns  Yderligere 5% bruges på en arbejdsfrokost, når ildsjælene mødes for at planlægge årets sejlads: Efter sejladsen evalueres sejladsen over en kop kaffe, umiddelbart efter præmieoverrækkelsen - og det er jo nærmest omkostningsfrit.
Overskud Et eventuelt overskud gemmes til indkøb af ekstra præmier, store standere til de anbefalede overnatningshavne mv.
 
Foreligger der et regnskab?
Indtægter og udgifter bogføres af Isefjordkredsens kasserer og godkendes af dens revisor sammen med det øvrige regnskab. Hvert års overskud eller underskud overføres til det følgende år.
Indtil 2011 lå økonomien i HSS-regi efter tilsvarende principper; i januar 2012 blev det akkumulerede overskud overført til Isefjordkredsen, den gensidige aftale findes her.  
 
  År   Indtægter   Udgifter    Resultat   Overført 
2006 + 23.240,- - 13.569,- + 9.671,- + 9.671,- 
2007  + 25.400,-  - 26.754,- - 1.354,- + 8.317,- 
2008  + 22.000,-  - 18.618,-  + 3.382,-  + 11.699,-  
2009  + 27.450,-  - 21.317,-  + 6.133,-  + 17.832,-  
2010  + 31.620,-  - 24.702,-  + 6.918,-  + 24.750,-  
2011  + 25.501,-  - 26.387,- - 886,- + 23.864,-   
2012 + 28.513,- - 22.924,- + 5.589,-+ 29.453,-  
2013 + 32.512,- - 39.970,- - 7.458,- + 21.995,- 
2014 + 28.087,- - 24.611,- + 3.476,- + 25.471,-  
2015 + 32.066,- - 16.941,- + 15.125 + 40.596,-  Note 1
2016+ 42.903,-- 49.871,- - 6.968,-  + 33.628,-  
2017 + 29.401,-- 19.810,-+ 7.591,- + 41.040,- 
2018 + 32.507,- - 39.340,-- 6.833,-  + 34.458,-  Note 2
Note 1:  Tal for SRPI 2015:  En række udgifter fra 2015 bogføres i 2016. Tal er ikke retvisende for årets resultat.
Note 2:  Overført beholdning ultimo 2018 er 251 kr. 'for høj' - skyldes sikkert periodisering (indbetalt startgebyr for 2019)
 
Hvad nu, hvis sejladsen ophører?
Ildsjælene har vedtaget, at et eventuelt overskud tilfalder ungdomsarbejdet i Isefjordkredsen, såfremt Sjælland Rundt På Indersiden ophører.