Spørgsmål og svar - om neutralisering af sejladsen

Alle sejlbåde neutraliserer mellem Kignæs ved Jægerspris og Selsø Hage ved Eskildsø. Derimod kan dele af konkurrencerne for motorbåde sagtens ligge på dette stræk.

Hvorfor neutraliseres der mellem Jægerspris og Eskildsø?
Det er naturligvis helt udelukket at kapsejle gennem broen. På resten af strækningen mellem Kignæs og Selsø Hage neutraliseres først og fremmes for andre sejleres sikkerhed og tryghed – det ville være lidt for spændende at møde et stort kapsejladsfelt i renderne.
 
Er der tvungen neutralisering for natten?
Kapsejlere skal neutralisere for natten som beskrevet i sejladsbestemmelserne - de må ikke passere et startsted / neutraliseringspunkt efter kl. 22:00. Tursejlere må gerne fortsætte, men anbefales at neutralisere for at overnatte i havn, for at styrke det sociale samvær lørdag aften. Læs mere om anbefalede havne...
 
Hvad er neutraliseringsmærker?
Sejladsen kan neutraliseres ved alle startsteder, og genoptages samme sted efter overnatning.
Fra 2011 er der er indført nye 2 neutraliseringsmærker; rød bøje i Orø Østre Løb og grøn kost ved Nørre Rev. Her kan man afbryde sejladsen, og søge til hhv. Nordhammer og Herslev hvis vinden dør lørdag aften. Sejladsen skal genoptages samme sted om søndagen.
 
Hvorfor må kapsejlere kun neutralisere én gang foruden strækningen mellem Jægerspris og Eskildsø?
Grunden til at der kun må neutraliseres én gang for overnatning samt ved sejlads i renderne mellem Jægerspris og Eskildsø er at forhindre at der sejles "etape-løb” ved at neutralisere undervejs for at skifte sejl.
 
Hvordan startes efter neutralisering?
Klik for info om genoptagelse af sejladsen...