Spørgsmål og svar - om grundstødninger

Er det farligt at sejle i Fjordlandet?
Der sejles i beskyttet farvand, tæt ved Fjordlandets kyster, så grundstødninger forekommer fra tid til anden. Generelt er bunden blød, og udgør ingen særlig risiko - sikker sejlads anbefales altid, og særlig agtpågivenhed bør udvises ved passage af Dronningedyssen, Kyndby Rev, Nørre Rev og andre steder, hvor bunden kan slå hårdt.
 
Må man modtage hjælp til at komme fri?
Grundstødninger kan være så grundige og langvarige, at der ønskes hjælp fra de andre deltagere, eller fra rå motorkraft. Fra 2011 er indført en særregel, der tillader udefra kommende hjælp, samt brug af motor ved grundstødning. Positionen skal noteres tydeligt i logbogen, med oplysning om tidspunktet hvor motoren blev startet, og hvornår den blev standset igen.
Hvis andre hjælper, noteres hvem og hvor længe, til beregning af kompensation/godtgørelse.
 
Kompenseres jeg for at hjælpe andre fri?
Udover stor taknemmelighed risikerer heltemodige hjælpere, særlig opmærksomhed og klapsalver ved Præmieoverrækkelse med pral.
Hjælpende deltagerbåde kompenseres i rimeligt omfang for den brugte tid. Kapsejlere i henhold til kapsejladsreglerne, ved formel ansøgning om godtgørelse. Positionen skal noteres i logbogen, sammen med oplysning om, hvem der blev hjulpet, tidspunkter fra start og slut på hjælpen. 
 
Hvad er straffen for at modtage hjælp/bruge motor for at komme af grund?
Tiden på grund, anses for tilstrækkelig straf for cruisingsejlere. Derimod tillægges ½ time i sejltid, hvis en kapsejler har brugt motor for at komme fri, eller har modtaget hjælp fra andre. 
 
Afslutningsvis, og for en god ordens skyld:
Billederne af grundstødte bringes ikke for at drille de berørte deltagere, men for at illustrere hvor godt kølen godt kan sidde temmelig fast.
Sikker sejlads er deltagernes personlige ansvar; jf. Spørgsmål og svar om ansvar og forpligtelser.
 
Maxi på grund ved neutralisering i Herslev, 2008 IF-båd grundigt parkeret i Kulhusrenden, 2008
 
jalalalla kakak ssii lke fliteter