Spørgsmål og svar - om deltagergebyr og anden betaling

Hvordan betales deltagergebyr?
Startgebyret kr. 250,- betales ved tilmelding senest 31. maj. Herefter gælder eftertilmeldings-gebyr kr. 500,- indtil der lukkes for eftertilmeldinger. 
 
Hvor sent kan man eftertilmelde sig?
Vi holder muligheden for eftertilmelding åben, så længe som muligt, men forbeholder os ret til at lukke uden varsel, en uges tid efter den ordinære tilmeldingsfrist.
  
Eftertilmeldte både skal starte ved startsted nærmest hjemhavnen. Undtaget fra dette er Accent'er og Flerskrogsbåde, der starter samlet fra Selsø Hage, uanset hjemhavn. Udenfjords både har frit valg, og Hobier starter samlet ved Herslev. Hvis der er afvigelser i forhold til dette, offentliggøres det på hjemmesiden under "Nyheder om SRPI". 

Ændringer af målebreve mv.
Ved ændringer i DS kapsejladslicens efter 1. juni er det skippers ansvar at give arrangøren besked. Ændringer, der giver et lavere TCC accepteres ikke efter grundlovsdag, og det er ikke muligt at ændre startsted fra og med 1. juni.
  
Hvordan betales sejlerfesten?
Der laves opslag under "Nyheder om SRPI" med information om betaling for sejlerfesten, sidste weekend i august.
  
Hvad går pengene til?
Størstedelen af deltagergebyret går til præmier, og sejladsen skal ikke akkumulere overskud. En længere forklaring - og sejladsens hovedtal - findes under afsnittet økonomi.
 
Hvornår steg deltagergebyret sidst?
Ved Isefjordkredsens koordineringsmøde, november 2008, blev det vedtaget, at gebyrerne skulle stige med kr. 50,- (1-dags stævner steg til kr. 200,- og 2-dags-stævner steg til kr. 250,-). Ved SRPI er pengene siden anvendt til endnu flottere præmier. 
 
Tilbagebetales deltagergebyret ved afbud?
Nej, deltagergebyret er meget lavt, sammenlignet med andre større sejladser. Vi har valgt ikke at bruge ressourcer på unødig administration.