Spørgsmål og svar - to drilske banemærker på standardbanen

Erfaringsmæssigt kan mærkerne især drille to steder undervejs; følgende information skulle gerne afklare, hvordan mærkerne ved Kignæs og Selsø Hage skal passeres. 

Kignæs - Sejlrende G:
Mærket skal holdes om styrbord som vist på skitsen herover.
Det er vigtigt at passere mærket korrekt, da der ellers kan opstå farlige situationer, når både nordfra går i mål/neutraliserer, samtidig med at både sydfra starter/genoptager sejladsen.
Enkelte deltagere har taget fejl, og benyttet mærket der ligger ½ sømil nordpå (det anvendtes indtil SRPI2014), og det sydligere mærke i renden er fejlagtigt er også blevet benyttet af nogle ganske få.

Selsø Hage RW + Selsø Hage R:
Begge mærker skal holdes om styrbord som vist på skitsen herover.
For at forebygge farlige situationer anvendes to mærker - ellers kan der opstå meget trængsel. 
Den sydlige Selsø Hage RW midtfarvandsbøje (anduvningsbøje) benyttes ved start/genoptagelse af sejladsen med kurs mod vest.
Den røde sideafmærkning Selsø Hage R benyttes ved målgang/neutralisering med kurs mod nord.

Alle mærker passeres så tæt som muligt, og med maksimalt to bådslængders afstand, på den angivne side - i logbogen er styrbord vist med grønt og bagbord er vist med rødt. Hvis du følger linket herunder, kan du hente logbogen med alle banemærker nederst på siden.