Standard-banen på Sjællands inderside

Under baneskitsen vises vejledende positioner for sejlbådenes banemærker. Motorbådene passerer alle startsteder, samt en del af de øvrige mærker. Logbog fra SRPI 2015 kan downloades nederst - den benyttes fortsat.
 
SRPI standard bane (lille)

NB! Banen beskrevet i logbøgerne er gældende - oplysningerne på denne side er vejledende.
 

Vejledende waypoints: Isefjord samt Roskilde Fjord's nordlige del - i alt 49,7 sømil
Start   Kignæs Rende G 55o51,2 N  12o02,3 E  
SB  Ølsted Hage R 55o54,2 N  12o02,0 E   
BB  Dyrnæs Hage G  55o54,3 N  12o52,0 E   
BB * Lynæs Klintebakke R  55o56,2 N  11o53,2 E  8,9 sømil 
BB  Skydeområde W Y  55o53,6 N  11o50,2 E   
BB *  Orø Østre Løb R  55o48,1 N  11o50,9 E 
Start *  Dronningedyssen YB  55o43,3 N  11o49,9 E  13,6 sømil 
Start * Holbæk Fjord RW LFl.10s  55o44,6 N  11o46,8 E  2,2 sømil 
Start * Rønnen YB Q(6)+LFl.15s  55o53,7 N  11o43,7 E  9,3 sømil 
Start * Lynæs Klintebakke R 55o56,2 N  11o53,2 E 5,9 sømil 
Start * Teglgaards Hage S Fl(2)G5s 55o57,0 N  11o59,3 E 3,6 sømil
SB Dyrnæs Hage G 55o54,3 N  11o53,2 E  
BB Ølsted Hage R 55o54,2 N  12o02,0 E  
Mål * Kignæs Rende G 55o51,2 N  12o02,3 E 6,2 sømil
 
Vejledende waypoints: Roskilde Fjord's sydlige del - i alt 16,3 sømil
Start   Selsø Hage RW 55o43,6 N  12o03,8 E
SB *  Nørrerev Fl.G.3s  55o42,6 N  11o59,4 E   
BB Møllekrog Y  55o43,9 N  11o59,4 E   
BB   Langholm W R  55o41,4 N  11o57,6 E   
BB  Langholm S YB  55o40,9 N  11o57,8 E   
Start * Herslev Langholm E Y  55o41,0 N  11o58,3 E  8,1 sømil 
SB Færgebrorev R  55o42,5 N  11o59,4 E   
SB Egehoved N Fl.G.5s 55o41,8 N  12o02,8 E
Start * Veddelev Harken G 55o40,6 N  12o03,9 E 5,3 sømil 
BB Elleore E, BYB 55o41,1 N  12o04,0 E  
Mål * Selsø Hage R 55o43,6 N  12o03,8 E 2,9 sømil

Waypoints er kun vejledende, alt ansvar for nøjagtighed fraskrives.

Hvordan rundes mærkerne?
Alle mærker passeres så tæt som muligt, og med maksimalt to bådslængders afstand, på den angivne side - styrbord er vist med grønt og bagbord er vist med rødt.  

Hvad er neutraliseringsmærker?
Ved Kignæs og Selsø Hage neutraliseres inden den neutraliserede strækning i renderne sejles. Sejladsen kan desuden neutraliseres ved mærker, markeret med stjerne *, og genoptages samme sted efter overnatning.
Ved neutraliseringsmærket "Orø Østre Løb R" kan man afbryde sejladsen, og søge til Nordhammer, hvis vinden dør lørdag aften. Sejladsen skal genoptages samme sted om søndagen.
Læs mere om neutralisering...
 
Hvorfor må vi ikke sejle i skydeområdet?
Ved planlægningen kan vi ikke med sikkerhed få bekræftet, om der er skydeøvelser. Derfor må deltagerne ikke sejle ind i skydeområdet, uanset om der er skydning i Jægersprislejren, eller ej. Overtrædelse medfører diskvalifikation.
Hvis en skydning må afbrydes pga. besejling, kan skipperen idømmes bødestraf på foranledning af Jægersprislejrens skydeofficer.
 
Kan små både ikke vælge en kortere, mere overkommelig bane?
At man skal runde alle startsteder samt Orø, Elleore og Langholm for at have rundet Sjælland på indersiden giver god mening. Alligevel har spørgsmålet om en SRPI-Light været oppe at vende mange gange. Ved SRPI2018 gør vi forsøget med en SRPI-Light for både med TurLys under 0,850, samt for eventuelle joller (vi har før haft fornøjelsen af et felt af Wayfarer-joller). 
Læs mere om tiltaget... 

I tvivlstilfælde
Ved uoverensstemmelser og i tvivlstilfælde gælder logbogen, der følger med programmet. Den seneste opdatering kan hentes nederst på siden.

 
 Ruten tastes ind på GPS - SRPI2008
 
Ċ
Lars Plejdrup,
9. jun. 2019 02.07