Regler

Regler for Danmarks sjoveste sejlads

SRPI er en dynamisk sejlads, hvor regler og sejladsbestemmelser løbende tilpasses deltagernes ønsker, ændrede kapsejladsregler, farvandsafmærkning osv. - generelt gælder:

- SRPI sejles sidste weekend inden skt. Hans aften

- Sejladsen er åben for alle - udenfjords deltagere er også velkomne

- Start og mål ni steder langs banen ved mindst fem både per startsted

- Kapsejlere følger de til enhver tid gældende kapsejladsregler

- Tursejlere for sejl og motor følger de internationale søvejsregler

- Tidspunkt og både foran og bagved noteres undervejs i en logbog

- Der neutraliseres mellem Jægerspris (Kignæs) og Eskildsø (Selsø Hage)

- Der neutraliseres for natten ved et af de ni startsteder

- Alle både skal være ansvarsforsikrede, og deltager på eget ansvar

- Alle både skal være i fuldt sødygtig stand

- Tilstrækkeligt alment og personligt sikkerhedsudstyr skal forefindes

Kom godt i gang på Indersiden...
Fra menupunkterne til højre kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål - og nogle af de lidt sjældnere. Sejladsbestemmelserne gælder, hvis der imod forventning skulle være uoverensstemmelser mellem dem og oplysningerne på hjemmesiden. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte én af SRPI-ildsjælene.
 
Sejladsprogram og deltagerliste
Deltagerliste samt sejladsbestemmelser med logbog for SRPI 2015 kan hentes her...