HSS, Bestyrelsesmøde 21. September 2017 kl. 18:00


afbud fra Lars B, Rasmus og Dan

Gennemgang af referat fra sidste møde (GF)

Folkeoplysningsudvalget var på besøg 14. september – stadig intet nyt. Formentlig på folkeoplysningsudvalgets møde i oktober.

LJA forhører sig hos Ina Frederiksen for at høre om der er nogle forventninger til en evt. afgørelse. Hvis ikke afgørelsen er nærtliggende henvender vi os til kommunen for andre midler.

Yngling D96 sælges, bud fra medlemmer – mindste pris 2000 kr.

Rykkerliste fortsætter frem til næste best. møde – LJA og Johnny er ikke kommet videre med at rykke.


Nyt fra fogeder

Sand fra sandblæsning kan deponeres på Kara

Materialer til efterårets oprydninger er indkøbt

Kan der evt. monteres føler på bommen – Johnny undersøger

Oprydnng af rør på siden af den store container under juniorafd. Oprydning – Johnny og Lars rydder op.

Oprydning af masteskur på hjemmesiden – Opslag sendes til Lars P. – johnny laver oplæg. Mejnert kontakter havneudvalget for at sætte dato for oprydning.

Status økonomi.

Beholdning ca. 980.000 / fond 316.838

Baderum

Afventer melding fra folkeoplysningsudvalg 

Klubjolle, Wayfarer

Bestyrelsen foreslår at wayfarer jollen sælges, pga. lille aktivitet – LJA forhører sig hos Jan Kjeldsen om det er OK.

SUP afd.

Umiddelbart positivt at udvikle HSS med denne aktivitet. LJA og Johnny prøver at konkretisere interessen og projektet for videre forløb.

Evt.

Netop afholdte Wayfarer DM blev afviklet i fineste stil og laver et overskud på ca. 8.000 kr.

Vores container der stadig ikke er lovlig ønskes beklædt. Ansøgning er sendt til Lejre Kommune 12.08.2015 og vi har rykket for afgørelse flere gange – LJA rykker igen.

Kaffeordning: istedet for at alle udvalg hver især køber kaffe vil klubben indkøbe kaffe og låse det inde i et skab som udvalgsformænd M/K har adgang til. Oldfrue forespørges om hun vil stå for dette indkøb. LJA forhører sig hos oldfruen. Johnny arrangerer skab.

Johnny bestiller nyt Dannebro

HSS standere gøres op og bestilles op sammen med Store klubstandere til flagspil. – Mejnert laver optælling.


Næste møde onsdag 1. november kl. 18:00