Referat fra bestyrelsesmøde 26. november 2019 kl. 18:00

HSS kontakter

 

 • Gennemgang af referat fra sidste møde.
 • Spar Nord jubi gave 2.500 er noget ”bøvlet” at få fat i – Dirch prøver én gang til, ellers siger vi tak for tanken...
 • Rasmus undersøger vejrstation som Jubi gave fra medlemmer.
 • Lars B er i kontakt med friluftrådet omkring udbetaling af de 50K vi fik i tilskud til saunaen (Der skal lige indsamles lidt info mht. kvitteringer, regnskab m.m.)
Nyt fra udvalg
 • Projektet mellem bro 3 & 4 skrider fremad, dog skal vi finde ekstern hjælp til at banke pæle i. Vores bankeværk fungerer ikke til dette projekt – ej heller generelt, nyt bankeværk skal prioriteres.
Status økonomi
 • Broprojektet er budgetteret til ca. 65K
 • Restancer er ca. 40K (et fald mod 58K fra sidste møde) Rykkere er udsendt. Og vi arbejder konstant med listen. Der er ligeledes sendt besked om at medlemmer der står på rykkerlisten at deres medlemsskab stopper ved årsskiftet såfremt de stadig skylder. Der udsendes endnu en påmindelse ca. 1 uge før jul.
Kommunalbestyrelsen / lokalplan – vores ønsker ?
 • Udvide klubhus mod vest ca. 4-6 mtr. Afsættes som byggefelt + forlænge klubhuset mod syd. Udvide klubhus hen over toilet.
 • Oprensning, udviddelse af bro 4 til også at kunne håndtere kølbåde – venteliste
 • Forlænge bro 1 ca. 20-30 mtr. venteliste / mindske sandflugt
 • Plads til opmagasinering mod syd (på den anden side af bådelauget´s vej - 50 x 100/150 mtr.)
 • Spildevandsløsning
 • Udvide rækken af skure/containere mod øst / bådelaug.
 • Udvide strømkapaciteten
 • Parkering / tilkørsel – vejen fra Herslev er booket fuldt op på varme sommerdage.
 • Offentligt toiletbygning på p.plads
 • Bestyrelsen møder kl. 15:00 d. 10 dec. – Dirch køber kage / mælk – Mejnert tænder varmen.
Eventuelt.
 • Fondsstøtte ansøgninger – vores 2025 plan skal prioriteres ifht. muligheder.
 • Brandeftersyn foretaget – enkelte bemærkninger er informeret til husudvalget
 • Generalforsamling 25. februar 2020 kl. 18:00 – LJA laver opslag til hjemmesiden.
 • 2020 plan opdateres med 2025 plan. Næste bestyrelsesmøde dedikeres til 2025 plan så denne kan drøftes ved udv. bestyrelsesmøde.
 • Næste bestyrelsesmøde d. 18. December kl 18:00