Referat fra bestyrelsesmøde 10. oktober 2019 kl. 18:00

HSS kontakter

 


Gennemgang af referat fra sidste møde.
 • Ingen kommenatrer
Nyt fra udvalg
 • Havneudvalg: der opfyldes med grus i hullerne – der har ikke været tid til at arbejde videre med evt. ny belægning. Dette projekt udsættes til næste år.
 • Havneudvalg: der arbejdes på at finde en mere let håndterbar løsning på pladsinddeling af P-pladsen. De store stolper er tunge at flytte rundt på. Stolperne han anvendes i forbindelse med havneprojekter. Bl.a. spunsstøtte mellem bro 3 og 4.
 • Projektet mellem bro 3 & 4 med støtte på spuns og nyt dæk projekteres af havneudvalget og herefter tages stilling til gennemførelse / omfang – timing.
 • Projektet på molehoved mellem bro 2 – 3 (2 ekstra pladser) er projekteret til 10-12K.
 • Junior afd.: Nordea fonden har bevilliget ca. 47K til indkøb af nye joller til juniorafdelingen.
 • HSS: motoren på den ene følgebåd gik akut helt i stykker og vi har investeret i ny motor / styring – pris 56K
Status økonomi
 • Restancer 58.000 (men der er lige sendt opkrævninger ud på vinterplads for joller) – så det er ikke udtryk for det korrekte beløb. Der er stadig restancer af betragtelig størrelse på enkelte medlemmer – vi rykker og rykker og rykker.
  Pr. 31.12.2019 udmeldes de medlemmer der er i restance med ”gammel gæld”. Medlemmer adviseres i november. 
 • Vores indtægter er steget med 77K (flere medlemmer, større indtægter på leje af plads, landplads m.m.), herudover er der i forbindelse med forudbetaling af vinter leje forskudt indtægt på ca. 100K.
 • Budgetposten ”drift og vedligehold” er for andet år højere end budget og dette justeres i kommende budget. (fra 10K til 30K i budget).
 • Saldo i bank: 809.000 DKK
 • Budget opdatering. Havneudvalg har brugt fuldt budget – husudvalg har 40K i plus.
 • Jubilæumsgave Medlemmer og Spar Nord. Vi er i dialog med SparNord omkring udbetaling af de 2.500 kr. Dirch er på sagen.
 • Vi indkøber en vejrstation med mulighed for at sende data til hjemmesiden – vejrstationen monteres i forbindelse med kraneftersyn til marts. Rasmus vil prøve at undersøge modeller.
Betalingsmuligheder for gæstesejlere
 • Bør vi have flere betalingsmuligheder? Nej - Vi har haft 98 gæstesejlere igennem sæsonen (frihavn incl.) Vi gør skiltningen mere synlig til næste sæson.
Eventuelt
 • LM 23 doneret af tidligere medlem er solgt.
 • Wayfarer jollen i klubregi er solgt. (30K)
 • Lars B. Tager kontakt til friluftrådet. Vi mangler at få udbetalt 50K som var deres del af finansieringen af saunaen.
 • Rasmus har haft kontakt med Lejre Kommune vedr. septitanken – der er ikke nogen tiltag til at løse udfordringen med at vi går manuelt og holder øje med oveløb. Vi henvender os igen, og beder Lejre Kommune om at overtage den manuelle overvågning. Det er lidt mystisk at man ikke vil montere en GSM alarm til 2400 kr. På tanken som en midlertidig løsning.
 • Standernedhaling: 2. november k 15:00 - LJA laver opslag. LJA og LARS B er forplejningsansvarlige.
 • Værkstedet er færdigt og der er ryddet op.
 • Olietønder i kemirum skal tømmes – Mejnert kontakter renovation for tømning. Dansk Oliegenbrug A/S kontaktes www.oliegenbrug.dk
 • Beplantning mod bådelaug ved den store container hænger ind over taget og ”ridser” tagpappet. Dan tager kontakt med bådelaug og aftaler beskæring.
 • Vi har lavet aftale med ModulFinans, Michael Lessøe omkring daglig bogføring og betalinger som 2. godkender. HSS kasserer er 1. godkender og angiver konteringspost. Dette for at lette jobbet som kasserer.
 • Udvidet Bestyrelsesmøde den 9. januar 2020 kl 18:00 – LJA inviterer udvalg.
Næste møde 28. November 2019 kl. 18.00