Referat fra bestyrelsesmøde 29. august 2019 kl. 18:00

HSS kontakter

 


 • Gennemgang af referat fra sidste møde.

 • Restancer – ved sidste møde havde HSS restancer for ca. 78.000 kr. Status er nu 25.000, så det er positivit. De sidste restancer bliver der rykket for igen.

 • Ramslag – i ”kællingehaven” i Roskilde har de fremstillet et ramslag selv der kører hydraulisk. En studietur til kællingehaven kunne give inspiration. Lars B prøver at arrangere en tur med havneudvalg m.m.

 • Nyt fra udvalg

  • For husudvalget er der ikke større projekter de næste 2 år.

  • For havnen er der projekter i pipelinen jvf. Referat fra 23. maj.

   • Der lægges en prøvebelægning på et areal på pladsen – belægning er ikke en første prioritet, men en prøvebelægning kan vise hvilken retning vi skal.

   • Vejføler ved bommen flyttes længere bagud så vi undgår at der trækkes ”hjuspind” op ad bakken, når bommen er lukket.

   • Spuns projektet mellem bro 3 og 4 vurderes om der skal skiftes spuns eller om der skal opsættes en ny størrevæg til eksisterende spuns. Ligeledes skal bro mellem bro 3 og 4 hæves / renoveres.

 • Status økonomi

  • Status følger når den sidste bogføring er afsluttet. Dirch har fået ”fast arbejde” og tiden til at bogføre i samme hast som der er behov for det. Vi søger ekstern hjælp til bogføring og opkrævning. Ligesom dobbelt godkendelse kan komme i samme betragtning. Dirch er i kontakt med en bogholder.

 • Stævner 2019 : OK & Wayfarer

  • Wayfarer og OK – mobilepay: 59 142

Eventuelt
 • Broprojektet ved bro 2/3 søges gennemført til vinter – Rasmus vil gerne drive/koordinere projektet. Projektet vurderes til at kunne gennemføres for ca. 15.000 kr. Idet vi kan bruge de stolper/pæle vi har liggende. Projektet gennemføres sammen med spuns projektet ved bro 3 / 4.

 • Forsikringspolicer er scannet og ligger i google docs – Johnny og Lars uploader i foreninglet.

 • LJA ringer til Ina fra lejre kommune og hører mht. Lokaletilskudordningen, indberetning – i 2018 har vi ”kun” fået én gang
 • Havnen har brug for nye fri/optaget skilte – Johnny indhenter tilbud – der skal stå FRI / OPTAGET – ikke rød/grøn (det er der ingen der kan se, og slet ikke de farveblinde)....hensyn til minoriteterne tak. (hvis muligt tilføjes pladsbredde og plads til at skrive en dato)

 • Fjordens dag: 15. september. Arrangementet gennemføres samtidig med vores fællessejlads. Der tændes op i saunaen, foredrag i klubhuset m.m. Lars B. Koordinerer med nationalparken vedr. Arrangementet.

 • Sejlerskolebåden har været flittigt brugt – heldigvis. Vi evaluerer med sejlerskolen og hører om vi skal fortsætte med båden. Passer båden ind i HSS sejlerskole konceptet ?

 • Lars B bestiller eftersyn af kranen i Marts – ved eftersyent skal vi lige koordinere med Osted Nettet, da der skal monteres en forstærker til vores net.

Næste møde 26. september kl 18:00