Referat fra HSS bestyrelsesmøde 23. maj 2019

HSS kontakter

 


 • Husudvalg og Havneudvalg inviteret til bestyrelsesmøde for at drøfte fremtidige planer, så disse kan blive koordineret i fremtidige budgetter.

  • Projekter i husudvalg

   • Ingen større projekter inden for de næste 2 år.

  • Projekter i havneudvalg

   • Elmateriel på broer skal hæves så de ikke oversvømmes.

   • Bro 3 er efterhånden ved at være godt slidt og skal udskiftes

   • Spuns mellem bro 3 of 4 skal skiftes da betonspuns er knækket og stolper der støtter spuns er efterhånden ved at være meget tynde.

   • Belægning på pladsen

Der indhentes tilbud på spuns mellem bro 3 og 4 og belægning på pladsen – bro 3 projekteres – Der laves en test på belægning på pladsen,så vi kan se om det fungerer ifht. At lægge belægning på hele pladsen (skærver)

Indkøb til havnen (større grej)

Bankeværk alternativt ekstern leverandør på at banke pæle i

Prioriteteres som følger:

 • Spuns mellem bro 3-4
 • Bro 3
 • Belægning
 • Elmateriel hæves på eksisterende.

Når der er økonomi på de forskellige projekter, lægges disse ind i en plan for de kommende år.

 • Gennemgang af referat fra sidste møde.

  • LJA opretter byggesagen vedr. container med sejlklubbens Nem-Id

 • Status økonomi

  • Husudvalg budget: 77.000 forbrug – 155.000 kr. Budget.

  • Havne udvalg: 49.000 forbrug – 110.000 kr.budget

  • Kassebeholdning pr. 23.05.2019 – 647.000 kr.

 • Kotortid – status på de første kontortider.

  • Kontaktinfo på hjemmeside skal opdateres – Lars B retter til

 • Kajakpladser / Jollebroen – hvem ligger hvor og hvordan adm. venteliste hertil

  • Jollebroen Mejnert – ingen venteliste da der ikke har været fyldt op

  • Kajak, Dan – ingen venteliste til sommerpladser, vinterpladser er fyldt op.

 • Status Jubilæum og Jubi fest – tilmelding til fest via Forening let ?

  • Jubilæums reception – der er inviteret lokale sejlklubber i kredsen, Bylaug, politikkere, borgmester og naturligvis medlemmer. Lars Augustesen og Dirch Z spiller under receptionen.

  • Festen er der ligeledes styr på – der udsendes invitation og information om festen i løbet af weekenden.

 • Status fra udvalg

  • Se punkt vedr. Hus og havne udvalg.

 • Evt.

  • Ventelisten er opdateret af Rasmus og sammenkørt med liste over ledige låne og sæsonpladser. Som det ser ud lige nu kan vi pr. 1. Juni trække 3 svajere på venteliste ind i havnen.

 • Næste møde 27. juni kl 18:00