Referat fra HSS bestyrelsesmøde 23. april 2019

HSS kontakter

 

REFERAT:
 • Gennemgang af referat fra sidste møde.

  • Lås til værkstedet bliver nu skiftet til en smæklås, så døren ikke står åben.

  • Johnny laver skilt vedr. slibeskiverne

  • Information vedr. jubilæum

 • Status økonomi

  • Rest saldo hus, drift vedligehold: 1.300 kr.

  • Rest saldo husudvalg budget: 31.000.-

  • Rest saldo havn, drift vedligehold: 7.500 kr.

  • Rest saldo havnudvalg budget: 80.000

  • Formænd for hus og havne udvalg inviteres til næste møde, men henblik på at fremdatere nogle af de store projekter. Johnny inviterer.

 • Kontortid – status på de første kontortider.

  • De første input er gode. Der bliver besvaret mange spørgsmål. Specielt nye medlemmer får svar på spørgsmål og får en introduktion til HSS.

  • Der skal laves en kort manual til oprettelse af nye brugere til bommen. Dirch laver en manual.

 • Status fra udvalg

  • Svajbøjer er lagt ud og vil snart blive mærket op.

 • Evt.

  • ”kloak vagt” - LJA skriver til Lejre Kommune og hører om de er kommet videre med septitanken. Vi går stadig og holder ”vagt” ved kloaken.

  • Både på land – 5-6 stykker bliver på land i sommer.

  • Bommen er skiftet, så den du har en forstærket model af bom.

  • Der er skiftet et solfangerpanel og det holder tæt. Der skal indkøbes en trykspand så vi kan efterfylde paneler med frostvædske.

  • Vi har fået beskæringstilladelse fra Lejre kommune til at beskære de træer der står mod vest for klubhuset og hænger ind over vores tag og lavernedfald på taget og skygger for solfangere.

  • LJA undersøger med kystdirektoratet om der skal færdigmeldes noget i forbindelse med lovloggørelse af containeren.

  • Seniorjolleudvalget vil påtage sig at rep og sælge klubbens wayfarer jolle.

 • Næste møde – 23. maj kl. 18:00