Referat fra HSS bestyrelsesmøde 21. marts 2019

HSS kontakter

 


Bestyrelsesmøde 21. Marts 2019 kl. 16:30 (med lidt ”glidende” tilgang).
 • Gennemgang af referat fra sidste møde.

  • Ingen kommentarer

 • Status økonomi

  • Hus og havne udvalg orineteres med kvartalsstatus, så formænd kan følge med i deres forbrug vs. Budget.

  • Hus og havne udvalg inviteres til et bestyrelsesmøde da flere planer griber ind i hinanden (omend ikke rent praktisk, så økonomisk) og vi bør i budgetfasen have mere dialog med disse udvalg, for at sikre at økonomien også bliver koordineret.

 • Jubilæum

  • Johnny og Lars tager fat i madholdet mht. forplejning til reception.

  • Til festen d. 22. juni skal madholdet ikke lave mad – her entreres med ekstern

  • Musik og underholdning til festen bookes, ligesom musik til reception.

  • Budget for Jubilæum totalt 50.000 (incl. jubilæumshæfte ca. 8.000)

 • Kotortid – mails, telefon m.m.

  • Kontortid hver tirsdag kl. 18-19 i perioden 01.04-31-10 (Juli undtaget)

  • HSSklub@gmail.com er aktiv og skal påføres hjemmeside m.m.

  • Opslag laves til tavler (oppe og nede) samt hjemmeside, facebook m.m.

  • ”vagtliste” laves af LJA – hvem har kontorvagten hvornår.

 • Sydfjordsstævne

  • LJA laver opslag hvor der efterlyses kræfter til afholdelse af sydfjordsstævne. Bestyrelsen står for selve sommerfesten.

 • A nøgler / værksted

  • Der er er 36 A nøgler i omløb – desværre står døren til værkstedet ofte åben og der bør monteres smæklås og dørfjeder – Dan taler med Claus.

 • Status fra udvalg

  • Ingen kommentarer

 • Evt.

  • Der bruges relativit mange slibeskiver og der skal laves opslag med at man kun må bruge 2 skiver pr. båd (dette er rigeligt ifht. at slibe bunden let.) hvis der skal slibes i større omfang, skal medlemmer selv indkøbe slibeskiver – grejet er stadig til udlån.

  • Ventelisten: Rasmus tager ansvaret for at ventelisten drives og opdateres løbende på hjemmesiden. Dette i samarbejde med Thomas Kvist.

  • Der er monteret nyt internet i sejlkluben (Osted nettet) og vi har nu en 32MB forbindelse istedet for de 2MB som vi tidliere havde. Det undersøges om der kan monteres forstærker på mastekranen, så netforbindelse i bådene kan forbedres også.

  • Afløb: Der er moneret overløbsbolde på alle afløb i de nye baderum, så en evt. overfyldt septitank ikke løber over i baderum

  • Brandmateriel/hjertestarter. Aftale med Falck opsiges og aftale med Linde tegnes – Dirch har ansvaret.

  • Næste møde – dato 23. april. Kl. 18:00