Referat fra udvidet bestyrelsesmøde 10. januar 2019

HSS kontakter

 

Status på økonomi v. Dirch.

Baderum ramte tæt på budget (ca. 500.000). Generelt er omkostninger i balance ifht. budgettet.

Vinterbadere v. Lars B.

Sauna er bestilt – finansieret af Nordea Fonden og Friluftrådet. Det forventes at Saunaén kommer ultimo januar, hvorefter vinterbade aktiviteterne officielt startes op.

Udlån af klubhus.

Det tydeliggøres at det er medlemmer af katagori I og II der kan låne klubhuset til private arrangementer udenfor sæsonen.

Jubilæum

Information om det kommende 50 års jubilæum. Bestyrelsen arbejder med at sammensætte arrangementer ifbm. Jubilæet. Mere information følger snarrest.

Baderum status

De nye baderum er tæt på at være helt færdige. De sidste mangler laves inden foråret. Rasmus laver den sidste mangelliste og opgaver fordeles.

Husudvalg

Ny kommende formand Henrik Jensen informerede om de seneste arbejder der er foretaget på klubhuset. Der er skiftet vinduer de steder hvor ruder var punkteret, opvaskemaskinen er udskiftet og der er malet på facaden mod øst. Kommende projekter er udskiftning af lofter og ny belysning og evt. modernisereing af toiletter på 1. salen.

Singlehand

Der har gennem sæsonen været stor tilslutning til singlehandsejladserne med 17 deltagere. ”konceptet” med kapsejlads og lagkage fungerer så fint, at det fortsætter i 2019

Juniorafd.

Ny kommende formand Morten Svendsen informerer: 9 opti sejlere, 5 Zoom sejlere. Der er allerede 4 nye sejlere til kommende sæson og der udviddes forhåbentlig med juniorsejlads i Ynglinge. Gennem vinteren har der været vintersejlads ca. hver anden søndag, hvis vejret har tilladt det. Der er en god velfungerende forældregruppe der bakker flot op om juniorsejladsen. Der gennemføres trænerkurser hos DS. Der er indkøbt ny trailer til gummibåd, så den kan komme med rundt til stævner ligesom der udersøges mulighed for at lave en ny klubrtrailer til transport af opti/Zoom joller.

Seniorjolleafd.

Gennem sæson 2018 er der gennemført 52 sejladser til det traditionsrige VM på fjorden om mandagen. 30 joller har deltaget. Herudover har der været sejlads / træning hver onsdag. Der har været 9 gæstesejlere på besøg. Ranglistestævne afholdt med ca. 50 deltagende joller i oktober, ligesom nytråsregatta d. 29. dec med ca. 30 deltagere blev gennemført. Alt i alt en sæson der har fungeret godt og fortsætter med samme model i 2019

Kapsejladsudvalg

Der er gennemført sejlads på 17 onsdage med 17 betalende herunder bla. gæster fra Lyndby. Gennem sæsonen har der været 12 aktive. Two hand løbet har givet et par ekstra deltagere og dette løb gentages næste sæson for at få så mange med som muligt. Desværre måtte klubmesterskabet 2019 aflyses da der var tvivl om sejladsbestemmelserne, sejles om til foråret.

Sydfjordsstævne

Stævnet belev afholdt med fin succes både lørdag for kølbåde og Søndag for joller. Til kølbådene var der 34 deltagere. Søndagen for joller var med ca. 30 deltagende joller. Incl. sommerfest med knap 100 deltagere.

Cykelafd.

2 cykler udskiftes til kommende sæson, så der igen er køreklare cykler til gæster.

Havneudvalg

Ny kommende formand Morten Jensen informerer suppleret af Dan P.: Kajakstativerne er fuldt booket og der arbejdes med at etablere flere pladser ifbm. Beklædning af den lille container – et arbejde der allerede er begyndt og færdiggøres i løbet af vinteren. Bommen har haft nogle driftproblemer, men skulle køre ”regelmæssigt” igen. Der er bestilt et forstærket bomfæste (som tilsyneladende er det svage led og den primære årsag til driftproblemer). Kommende projekter udover beklædning af den lille container er at få løst problemer med vandhuller på pladsen – ny ”belægning” undersøges. Arealet bag baderum etableres så der kommer luft til muren og dermed undgår problemer med fugtgennemtrængning. Ligeledes undersøges muligheden for ombygning af molehoved ved. Bro 2/3.

Hjemmeside

Hjemmesiden flyttes til ny platform og i forbindelse med dette skift/flyt bliver strukturen lagt lidt om for at øge intuiteten.

SRPI

Denne sejlads har gennem flere år ligget i kredsregi, men da kredsen har nedlagt sig selv rent økonomisk, har HSS indvilliget at tage sejladsen tilbage. SRPI 2019 sejles igen den sidste weekend inden sct. Hans.

Sejlerskolen

God sæson med 8-9 både på vandet hver tirsdag. Ca 20 elever har sejlet og 5 gik op til duelighedsprøve (alle bestod) Dorthe trækker sig og Chr. Thorborg træder ind sammen med Henrik Bay. På fornaledning af en ide fra Jørgen Binzer suppleres sejlerskolen med et ”gaste kursus” der skal være med til at øge interessen og indsigten for kapsejlads som gast (og senere som skipper)

De Glade 60ére

Traditionen tro mødes de glade 60ére den sidste hverdag i måneden. 2018 har budt på en tur til tøjhusmuseet, flådestation Korsør og Julefrokost. 2019 har allerede planlagte aktiviteter: HC ørstedværket, VTS (overvågning af skibstrafikken gennem storebælt, Flådestation Korsør) og evt. den nye kronprinsesse Mary´s Bro. Flere af de glade 60ére er involveret i udarbejdelse af jubilæumshæfte hvor der er indsamlet en del indlæg og foto´s .

Svejudvalg

Der er skiftet en del kæder og P-ringe er kontrolleret. Der skal være dykkereftersyn til foråret. Alle udlagte P-ringe og bøjer har været udlånt i 2018.