Referat fra HSS bestyrelsesmøde 19. december 2018

HSS kontakter

 


 • Gennemgang af referat fra sidste møde.

  • Sauna kommer i starten af Januar, vinterbadetrappen er ankommet. Saunaén kommer på en uindregistrert trailer, med papirer så den kan indregistreres.

  • Ok jolle klubben har afregnet underskuddet fra ranglistestævnet.

  • Linde har været her og foretage eftersyn af brandmateriel.

  • Falck kontaktes og udbedes om dokumentation og evt. en plan for kommende eftersyn af hjertestarter – Dirch kontakter Falck. • Nyt fra fogeder

  • 6 bådejere måtte kontaktes for at få deres både taget op inden 1. dec. – bådene er nu taget op. Der laves skriv om de helt basale regler og rutiner omkring søsætning og optagning som afleveres til alle både der søsættes til foråret.

  • Projekter gennem vinteren er gennemgået med havneudvalget. Container beklædes, molehoved på bro 2/3 renoveres og ombygges (budget 15.000). Der er allerede beskåret og gjort klar til container projektet.

  • Materialer og skruer m.m. er indkøbt.

  • Arkiv skab er ryddet op med henblik på at skabe plads og opfylde vores GDPR forpligtelser.

  • Bommen er blevet skæv. Leverandøren af bommen monterer en forstærkning.

  • Mus har igen været på besøg og har gnavet ind i køleskabet. Husudvalget foretager rep.

  • Lys på molerne er slukket da der er en del overgang. Standere måles igennem for at undersøge fejlen og renovere de enkelte standere.

  • Kablet der er gravet over på pladsen, vil blive splejset sammen igen snarrest.

  • Pladsfordeling på jollebroen mangler ”tovholder” – Bestyrelsen undersøger og tager det op til Nytårskuren og ser om der nogle der vi påtage sig denne funktion. • Status økonomi

  • Systemet er oppe at køre, og der er mulighed for dankort betaling. Gamle Nets aftaler er overført og fungerer.

  • Bomsystem og nyt adm. system ”spejles” så bom systemet bliver opdateret jvf. adm. System.

  • Havn drift / vedligehold saldo 47 – Budget 10 / Havn budget saldo 73 – Budget 102

  • Hus drift /vedligehold saldo 21 – budget 14 / Hus budget saldo 61 – budget 88

  • Budget for 2019 fastlægges ved næste best. møde.

  • 26 restancer – Dirch er i kontakt med de fleste omkring dette og hovedparten forventes betalt inden årsskiftet. Umiddelbart kun ét tilgodehavende der skal afskrives. • 50 års jubilæum 29. maj 2019

  • Reception på dagen 29.maj 2019 – kl. 18.00 – 21.00

  • Kr. Himmelfart - 08:30 fælles morgenmad 10-12 jubilæums tur sejlads / 13-16 arrangementer incl. Blå flag / gymnastik / junior afd. Tivoli (TORM) Trailer – 18:00 jubi fest.

   • Blå Flag – Johnny (Lars sender info vedr. plastic change)

   • Gymnastik – Johnny undersøger med Jeanette

   • Junior afd. tivoli / pølser - Lars J undersøger

   • Fest – madholdet ikke stå i køkkenet, men koordinere evt. helstegt pattegris– Lars J. / Johnny Undersøger.

   • Musik på havnen fra 13-16 og til festen.

   • Brugerbetaling på festen • Udv. Bestyrelsesmøde 10. Jan

  • LJA inviteterer formænd m.m.

  • Lars B undersøger mad

  • Kl. 18:30 • GF 2019

  • Onsdag d. 27. februar kl 18:00 til spisning / GF kl 19:00-21:00

  • Lars B opdaterer kalender og laver opslag på hjemmside inden 1. jan.

  • LJA beretning

  • Dirch budget / regnskab

  • LJA indkaldelse • Evt.

 • Bankeværk – Rasmus har undersøgt muligheder for et nyt bankeværk. Oplæg præsenteres til ”banke holdet” til nytårskuren. Projektet budgetteres og søges realiseret i kommende budget eller efterfølgende alt efter størrelse.

 • Vi har tilsyneladende ingen rørskade forsikring – dette tegnes – Rasmus kontakter Codan.

 • Rasmus gennemgår forsikringer generelt ved samme lejlighed med Codan


Næste møde: Vi mødes 16:30 d. 10. jan inden nytårskur med GF som agenda.