Referat fra HSS bestyrelsesmøde 15. november 2018

HSS kontakter

 


Sauna/vinterbadeaktiviteter

Vi har modtaget bevilling fra Nordeafonden og Friluftrådet til indkøb af sauna til brug i forbindelse med vinterbadning. Sauna er bestilt og forventes leveret i starten af Januar 2019. Når sauna er på plads og vi er klar med system til håndtering af nye medlemmer under katagori støttemedlemmer (hvor vinterbadere går ind under) annonceres denne nye aktivitet.

Beskrivelse af kontigent, medlemskategori, sæson, sauna m.m. defineres af de nye udvalg

Nyt fra fogeder

Både på vinterpladsen er optalt.

Inaktive både (dem er til foråret har stået 2 år på land) er identifiseret og skal modtage besked om at de skal fjerne eller søsætte i sæson 2019

Forsikringskopier af 2 både mangler – der rykkes for disse

Der er Falck eftersyn af brandslukkere og hjertestarter fredag d. 16. nov. Dan tager imod.

Der er lavet materialeliste / tegning af beklædning af den lille 20 fods container – forbrug 15-20.000 kr.

Så dette kan iværksættes i løbet af vinteren.

Der arbejdes på at lave en prøvebelægning med skærver på noget af arealet, for at finde ud af hvad der virker og hvad der ikke virker, så vi kan undgå store vandpytter m.m.

Alle havnepladser er opmålt og skal indlæses i det nye pladsfordelingssystem.

Rød/grønne skilte indsamlet og der skal gerne findes en permanent løsning.

Molehoved ændring på bro2 med vifte budgetteres sammen med en vibrator til montering af pæle. Så det kan vurderes om projektet skal gennemføres i vinteren 2018/19 eller 2019/20

Status økonomi og nyt system

Regnskab for sydfjordstævnet. +1500 kr.

Regnskab for OK jolle stævne – 2.568,90 (dette underskud dækkes af Dansk OK jolle klub) LJA ansvar.

Gennemgang af nye system – ForeningLet. Systemet er ved at være klar til lancering inden jul.

Lars P vil gerne i samarbejde med Lars B og Rasmus Rosenkvist står for overgang fra vores gamle hjemmeside til den nye hjemmeside under foreningLet system

Bogføring er ikke foretaget siden september pga.overgang, så status følger på næste møde

Eventuelt:

Lars B. Sender fællesmail og login.

Nytårskur 10. januar - LJA inviterer

Næste bestyrelsesmøde 19.december kl 18:00