Referat fra HSS bestyrelsesmøde 4. oktober 2018

HSS kontakter

 

 • Gennemgang af referat fra sidste møde. 
  • Ingen bem.
    
 • Nyt fra fogeder 
   
 • Agenda til møde 8. oktober 
  • Afklaret
     
 • Status økonomi / System 
  • Udvalg holder sig indenfor rammerne ifht. budget. 
  • Baderum er stort set afsluttet og lander på ca. 500-550.000 efter 50% momsløft. Byggekonto lukkes og de sidste småting afholdes under husudvalgets økonomi. 
  • Det nye foreningssystem er nu klar til at sende opkrævninger. Der sendes mail til medlemmer (på dem vi har mailadresse) med oplysninger om opkrævning og beløb. 
  • Rasmus arbejder på at kunne samkøre foreningslet og vores bomsystem – så nye medlemmer automatisk oprettes og udmeldte medlemmer fjernes. 
    
 • Baderum, satus på byggeri 
  • De sidste småting færdiggøres af b.la. Steen Kudsk. 
    
 • Husudvalg 
  • Der arbejdes på en løsning – mere om dette på mødet d. 8. oktober. 
    
 • 50 års jubilæum 29. maj 2019 
  • De Glade 60ére v. Henry S, har sagt ja til at drive et jubilæumsskriv. 
    
 • Evt.
  • Fra Lejre kommune har vi modtaget 8.000 i tilskud fra folkeoplysningsudvalget 
  • Finansiering af mobil sauna er på plads og der er modtaget 95.000 fra hhv. Nordea fonden og friluftrådet. Udvalget stiftes og der beskrives betingelser, kontigent m.m. (passiv medlem uden stemmeret). Der sættes et loft på antallet af medlemmer i denne aktivitet, så vi er sikre på at klubben som helhed kan ”rumme” denne nye medlemsgruppe. 
   Medlemsgruppen skal have en seperat gruppe på takstbladet og rettigheder m.m. skal defineres. 
    
 • Næste bestyrelsesmøde 15. nov. Kl. 18:00