Referat af evalueringsmøde vedr. Sydfjordsstævnet, 12. september 2018


Deltagere: Henrik Thomasen, Lars Plejdrup, Jørgen Binzer, Jan Kjeldsen og Lars Augustesen. 
Banerne: 
 
Enighed om at adskille crusing og kapsejlerne helt fra hinanden – ligeledes måltagningen og starterne i Yderbredningen. Enige om, at starte og slutte i Herslev.
  • Der skal derfor bruges 2 dommerbåde+ følgebåde 
  • Ud og hjemturen skal være den samme for crusing – Møllekrogen kan evt. droppes afh. af vejret. 
  • Efter mødet har Lars P lavet forslag til nye baner, som der er tilslutning til. Seneste versioner ses i højre kolonne. 
  • Der skal laves ny skitse for kapsejlernes op-ned bane. 
Starterne:
  • Større spredning på crusingsejlernes start ved havnen. Fordele og ulemper ved respitstart blev vendt; enighed om at afprøve respitstart i 2019, med efterfølgende evaluering. 
  • Der skal signaleres med flag. 
  • Det tilstræbes at der laves 3 op-ned sejladser for kapsejlerne (sidste varsel kl. 15 for distancen). 
Præmier og resultater:
  • Præmierne – og uddelingen af samme bibeholdes – inkl. lodtræknings-præmier. 
  • Resultatlisten skal udarbejdes af en som kun har dette ”arbejdsfelt” på det tidspunkt. 
  • Resultaterne kan evt. sendes fra dommerbåden, for at opnå en hurtigere resultatliste. 
Generelt:
 
Stor ros til mærkebåden m/ Kristoffer og Mathias fra dommerne – det var en fornøjelse at have dem med, og de var rigtig kvikke til at lægge mærker ud!

Godt med kaffe og kage når sejlerne kommer ind. Stor tak til ”køkkenpigerne” for kagen!

Fint at holde prisen på de 100 kr.

Tak for et godt møde, 
referent Lars Augustesen


Udkast til lang bane, 9,2 sømil 

Udkast til kort bane, 6,6 sømil 

Kort bane (sammen med opkryds) foreslås benyttet som kapsejlernes afsluttende distancebane, (uanset vindstyrke).