Referat fra HSS bestyrelsesmøde 16. august 2018

HSS kontakter

 


 • Gennemgang af referat fra sidste møde. 
  • Vi skal oppriotere processen med kontortid til fogeder/bestyrelse. Lars B opretter mail til kontakt til bestyrelse og seperat mail til kasseren. Kontortid foreslås til hver tirsdag klokken 19-20. Udlevering af nøgler, besvarelse af mail m.m. 
    
 • Nyt fra fogeder 
  • 36 aktive på ventelisten til havneplads 
  • 4 bådejere på havnen uden medlemsskab. 
  • 1 båd i havnen uden medlemsskab 
  • 4 både henligger stadig uden bådnavn og hjemhavn 
    
 • Status økonomi 
  • Restancer
   • Vi startede med restancer for ca. 37.000 kr. primært pga. dårlig data – nu er vi nede på ca. 16.000 kr. Der er kontakt til størstedelen af medlemmerne med restancer 
  • SKAT og momsløft på baderum 
   • færdiggøres når projektet er afsluttet. 
  • ”systemskifte” 
   • Medlemsdata er under oprydning og der overføres fra Winkas til det nye system ”foreninglet” når august er afsluttet. 
  • SatusGenrelt 
   • forebruget i udvalg fornuftigt ud. Juniorafdelingen har indkøbt en ny landevejstrailer til følgebåde – denne bogføres under vores trailerkonto der aktiveres til denne. 
   • Forsikringer – vi betaler 8-10.000 pr. gummibåd i ansvar/kasko – tilbud er indhentet og vi kan spare op mod 50% 
     
 • Baderum, satus på byggeri 
  • De sidste opgaver som montering af døre m.m. mangler, så projektet startes igen her efter ferien og der efterlyses hjælp via facebook i kommende uge. 
  • Forbrug indtil nu 510.000 før momsløft. (ca. 50.000)
     
 • Husudvalg – ny formand eller nyt ”setup”? 
  • LJA laver opslag på facebook/hjemmeside 
    
 • 50 års jubilæum 29. maj 2019 
  • LJA kontakter Henry omkring udarbejdelse af jubilæumsskrift. 
    
 • Rengøring 
  • Dirch har bedt om en arbejdsbeskrivelse af det arbejde der udføres af rengøringen, og det lader til at opgaven harmonerer med den udgift der påhviler HSS er i balance og vi fortsætter samarbejdet med det nuværende leverandør. 
  • Dog forhører vi os om vi kan inkludere tømning af køleskab 
     
 • Evt. 
  • Der er flere opgaver i forbindelse med mejnert´s stop som havnefoged. Skal vi have inviteret nogle medlemmer til en god aften hvor vi drøfter disse opgaver og forhåbentlig kan vi få nogle opgaver uddelegeret. JPO & LJA tager initiativ til dette møde. 
  • Vi har fået tilladelse til at beklæde vores container – dette ønskes gennemført i vinter 
  • Bro 3 er ikke blevet bedre gennem sæsonen og trænger i den grad til renovering. 
  • Wayfarer jollen har ikke været brugt gennem hele sæsonen, så den sættes nu til salg. Sælges via HSS facebook, der også deles i facebook for wayfarerjoller. 
  • Hjemmesidemodul i foreninglet skal aktiveres da vores nuværende hjemmeside er fyldt op. Lars B driver fra bestyrelsens side dette videre. 
  • Der er behov for at forsikringer gennemgås igen – LJA gennemgår forsikringer. 
    
 • Næste bestyrelsesmøde 4. oktober 2018