Referat fra HSS bestyrelsesmøde 8. maj 2018 kl. 18:00

HSS kontakter

 


 • Gennemgang af referat fra sidste møde.

  • Eftersyn af kran – tilbud fra Fyns Kran er OK – Lars B accepterer tilbud og bestiller eftersyn til September, så kranen er nysynet til vi skal tage master af.

  • .

 • Nyt fra fogeder

  • Juncker 22 skal fjernes da denne har stået i to år.

  • Frihavns markater og standere er idag udleveret.

  • Et medlem har som trailerbådsejer efterfølgede ændret sin medlemsstaus til støttemedlem. Dirch sender regning til medlemmet på differencen til gruppe 1

  • Svajerne sendes ud til svajområdet inden næste weekend

  • Vi er klar til at modtage container fra Dansk retursystem – Dirch bestiller

  • Værkstedt suppleres lidt op efter vinterens byggeri m.m. Værktøjer er heldigvis blevet slidt.

  • Pladsen er blevet planeret og der lægges bomme ud en dag inden der kommer biler på pladsen.

  • Der er bestilt mere kæde til svajbøjer så de sidste bøjer også får nye kæder.

 • Status økonomi

  • Status gives af Dirch ved næste møde

 • Tilføjelser til havnereglement

  • Dan har lavet nogle kommentarer/tilføjelser – kopi udleveret – til næste møde læses dette igennem og sammenholdes med havnereglemetet, så vi kan konkludere ved næste møde

 • Baderum, satus på byggeri – Moms løft på byggeri ?

  • VVS er næste etape på byggeriet.

  • Budgettet lader til at holde indtil videre. Dirch arbejder på en melding mht. moms på projektet.

 • Valg af andet system

  • Status gives af Dirch ved næste møde

 • Vinterbading m.m.

  • Vi afventer ansøgningernes udfald. Omkostninger i forbindelse med dette skal kunne bæres i afdelingens egen økonomi, da vinterbadning ligger uden for HSS´s formål´s paragraf.

 • Evt.

  • Der skal monteres flere relæer på hhv. kran, bom, broer m.m. for at undgå overbelastning og sikre mere jævn drift. Kim, Morten og Christian bedes om at lave et forslag til fremtidigt system på vores EL, så vi kan indhente tilbud på projektet og få det gennemført. Dan og Rasmus tager initiativ til dette og giver deres input til dette.

  • Blå flag – der er monteret brandslukker ved tømmepumpen. Der monteres redningsstiger, 2 stk. på hver bro.

  • Der oprettes en mobilepay konto kun til havnepenge til gæstesejlere med kode på baderum på kvitteringen der sendes retur til betaler.

  • Vi starter med kontortid hver Tirsdag kl. 18 – 19 og der oprettes en gmail kontakt@herslevstrandsejlklub.dk som vi henviser til ifht. kontakt til bestyrelse & havnefogeder – Rasmus opretter og gennemgår login næste møde.

  • Forslag fra Johnny til at rette molehovedet på bro 1 ud og derved få 4 større pladser. Stemning for at undersøge muligheder ifht. tilladelser, økonomi.

  • Udlånning af klubhus – der er flere forespørgsler på en udviddet periode til udlejning af klubhus – perioden udviddes som test frem tom. 2020 incl. maj (- kristi himmelfart). Det skal indskærpes for lånere hvilke vikår der lånes under -

Næste møde 1. juni 2018 i Dans sommerhus kl. 17:00 – (med overnatning)