Referater mv.‎ > ‎

Bestyrelsesmøde referat


Referat

HSS, Bestyrelsesmøde 01. november 2017 kl. 18:00

Gennemgang af referat fra sidste møde (GF)


Rykkerlisten er delvist gennemgået. Flere medlemmer på listen kan ikke kontaktes pga. forældende oplysninger.

Wayfarer jollen sættes til salg – 25.000 sættes til salg på hjemmesiden/facebook. – LJA

Der er lavet et skab i køkkenet til kaffe – udvalgsformand får nøgler til ”kaffeskabet” – Johnny udleverer

Der skal bestilles nye HSS-standere samt klubstander. Lars B bestiller 300 klubstandere (lille model) samt 10 store klun standere standere.

Der indkøbes ikke noget til begunstigelse af havnevagter, da administrationen er for tung.

Chr. Thorborg / Husudvalg – brandeftersyn.

Christian har lavet oversigt over bord placering m.m. Denne oversigt skal respekteres.Godkendt til 149 personer. Ordensregler ved brand er opsat. Brandslukningsmateriel er tjekket og godkendt. Skilte for trykflasker er opsat. Flugtvejsbelysning står nu permanent tændt. Elattest laves på flugtvejsbelysningen. Christian undersøger om driftjournal er relevant for HSS idet vi ”kun” er godkendt til 149 personer.

Nyt fra fogeder

Der har været nogle problemer med svajområdet i forbindelse med det sidste kraftige blæsevejr – desværre er der et tifælde af at HSS´s grej ikke holdt til ”mosten”. Der laves procedurer for vedligehold af grejet – ansvaret for at dette overholdes påhviler svejerudvalget. Dan og Dirch udformer procedurer.

Hjertestarter får nye batterier i løbet af ugen – LJA undersøger vedr. udendørsskab og udviddet abonnent – Full service.

Ny buskrydder indkøbes inden oprydningsdagen, samt diverse stumper.

Bordsav fjernes fra værksted da der ikke er nogen skærm på klingen.

Kran eftersyn – evt. ny leverandør

Pga. flere omstændigheder har det ikke været muligt for vores nuværende leverandør at foretage eftersyn af kranen endnu. Mejnert kontakter nuværende leverandør for at afmelde fremtidig service. LJA kontaker Max Fodgaard for aftale/tilbud om eftersyn.

Status økonomi.

Stadig fin beholdning og udsigt til at vi laver et + på ca. 100.000 i 2017.

Baderum

Afventer melding fra komunen. Rasmus prøver at kontakte Ina fra Lejre kommune for at høre hvor langt vi er i processen.

Udv. bestyrelsesmøde

afholdes 6. december 2017 – LJA indkalder udvalg

Generalforsamling


Forberedes til næste møde:

Forenkling af taksblad stilles til forslag: Alle kigger lige dette igennem

Ødebåde og HSS´s muligheder: Johnny forbereder dette

Gneralforsamling: indkaldelse til næste møde – LJA forbereder denne indkaldelse til GF d. 3- marts

Fremtidig drif / Ledelse af HSS.

Mejnert og Dan laver en specificeret liste på alle opgaver. Der afholdes møde omkring dette d. 12. december. Formål: at fordele opgaver på endnu flere hænder i fremtiden.

Evt.

Der monteres en føler på indersiden af bommen, så den åbner automatisk når man kommer inde fra sejlklubben. Johnny arrangerer med leverandøren. Prisen er 7500 kr. + moms

Osted nettet kan muligvis tilbyde en løsning så vi kan få en rimelig hastighed på vores net. Rasmus arbejder videre med Osted nettet

Der har været en episode med et medlem der ved en optagning har overfuset vores optagningsansvarlige. Bestyrelsen henvender sig til medlemmet.

Næste møde 3. Januar kl. 18:00

Comments