Referat BestyrelsesmødeHSS, Bestyrelsesmøde 17. August 2017 kl. 18:00Gennemgang af referat fra sidste møde (GF)

Referater på hjemmsiden ? LJA undersøger med Lars P. samt login

Fjernelse af gamle både på pladsen - retningslinier fra DS er modtaget - Vi stiller dette til forslag til GF. 

Nyt fra fogeder

Driftproblemer med Bommen – dels er den påkørt – og driften har til tider været lidt ustabil. Der har været ”mange” der har været lukket inde på pladsen uden medlemskab.

Bommen lukkes permanenet for at sikre at ”ikke medlemmer” bliver ”lukket inde”

Master skal afrigges og der skal navn på – for at sikre plads til alle.

Grillplads – som i nykøbing sj (Dan undersøer mulighed for oversejl)


5. Optagelse på ventelisten

Optagelse på ventelisten kan udelukkende ske ved skriftlig henvendelse til HSS' kasserer. Den skriftlige ansøgning skal være kassereren i hænde, inden 1. marts – ændres til 1. januar

7. Orlovsordning
Inden 1. marts kan et medlem efter skriftlig anmodning til pladsfordeleren undlade at betale for sin faste havneplads i max. 2 på hinanden følgende sæsoner, skal skriftlig igen tilmelde sig pladsen inden 1. marts det år hvor medlemmet ønsker at træde ud af orlovsordningen.

Såfremt der ikke inden 1. marts den 3. sæson er givet skriftlig besked, betragtes pladsen som opsagt og medlemmet skal såfremt der ønskes plads igen indgå på ventelisten.

Benytter et medlem ikke sin bådplads en sæson uden skriftlig at kontakte pladsfordeleren, betragtes han som meldt på orlov og skal så skriftlig igen tilmelde sig pladsen inden 1. marts som andre på orlovsordning. – ændres til 1. januar


Status økonomi.


Hein har undersøgt med skat vedr. momsfritagelse på baderumsprojektet. Der skal afholdes møde med SKAT for at få bekræftet inden projektet påbegyndes om projektet kan momsfritages.

Møde aftales med skat efter møde med folkeoplysningsudvalget.

Kontantbeholdning ca 1.mio ca. 150.000 mere end sidste år på samme tidspunkt. Så ved fremskrivning vil vi afslutte året med et positivt resultat.

Restancer på ca 55.000 – Bestyrelsen rykker igen.

Folkeoplysningsudvalg på besøg i HSS 

Mødet finder sted i HSS d.14. september

Medlemstakst for ”grupper” f.eks. Midtsjællands efterskole –

Donationer istedet for gruppemedlemskab. LJA informerer Midtsjællands Efterskole.

Klubjolle, Wayfarer – ønsker fra Juniorafd. 29ér


Udskudt til næste møde

SUP afd. 

Udskudt til næste møde


Evt. 

Sejlklubbens Yngling D96 sælges til højeste pris – budrunde slutter 1. oktober. Bud sendes til bestyrelsen.

Ved udlejning af lokaler skal der fjernes tomme flasker, de skal ikke efterlades i sejlklubben.”udlejere orienteres” ved lån af klubhus.

Skilte med TØM SKRALDESPANDEN sættes op, da vi igen har problemer med mus.

Mejnert bestiller kraneftersynNæste møde 21. september kl.18:00