Referat bestyrelsesmøde
HSS, Bestyrelsesmøde 01. Juni 2017 kl. 18:00Gennemgang af referat fra sidste møde (GF)

Moms på baderumsprojekt – momsen kan modregnes i moms på havneaktiviteter. Der skal laves en forhåndserklæring via SKAT. Vores revisor Leif vil gerne assistere. 

Restancer 2016 er opgjort og indkrævet – status på manglende betalinger ved næste best. møde

Nyt fra fogeder

Bådoplysninger på velkomstbrev i emnefelt.

Kajak 2. stk. pr. medlem – kun en i samme kategori, Dan identificerer.

Bommen er vredet i stykker

Frihavnsmærker er omdelt – der er mange der ikke har stander / hjemhavn = ingen FH markat

Under principper pkt. 5 Optagelse på venteliste præciseres havneplads og sæsonplads. LJA retter på hjemmesiden

Sæsonpladser er tildelt

Svajpladser oversigt på hjemmesiden – Mejnert aftaler med Lars P.


Status økonomi.

Tilmelding til juniorer efter august – Manuel indmeldelse til August. Johnny/Lars

Sejlerskolens nye medlemmer til Hein (liste fra Dorthe) Hein kontakter

Hein opretter en konto i Spar Nord til Wayfarer stævnet.

Baderum , status evt. finansierng – evt. nyt fra kommune

Vi afventer kommunen – Rasmus følger op hos Ina Frederiksen


Folkeoplysningsudvalg på besøg i HSS


LJA Forbereder præsentation og rundsender

Pulje til oprydning / fjernelse af gamle både 

Hvad har vi lovhjemmel til ? Johnny undersøger hos DS

Med det niveau omkostningerne ligger i pt. til dette – administreres dette fra gang til gang

Evt. 

17. august. Næste møde – Johnny tager mad med.